Lloret comprarà set habitatges per a ús social amb els diners dels pressupostos participats

L'import assoleix un total de 688.969 euros

L’Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) va convocar dilluns el Consell Veïnal per informar de l’estat d’execució dels projectes d’inversió de caire social on s’hi va destinar el milió d’euros dels Pressupostos Participats per l’edició 2020. La regidora de Participació Ciutadana, Lara Torres, ha destacat que “estem contentes de poder recupera la presencialitat i poder intercanviar idees amb els veïns i veïnes de Lloret sobre aquests projectes que han estat i són tant importants en el context actual”.

Dels projectes aprovats hi havia destinats 800.000 euros per habitatges d’ús social; 12.000 euros per adequació de El Rober de Càritas; 120.000 euros per la millora de les instal·lacions de Centre Obert, Tarda Jove i Salut Jove i 68.000 euros per l’adequació del Centre de Distribució d’Aliments.

Pel que fa l’adquisició d’habitatges d’ús social l’Ajuntament de Lloret de Mar va fer la visita a 21 habitatges interessants per incloure a la borsa municipal, conjuntament amb l’Agència de l’Habitatge, a través del dret de tanteig i retracte, i dels quals finalment s'ha procedit a comprar-ne dos.

A més aquesta setmana es formalitzarà la compra de dos més i els tres restants en els propers mesos. És tracta de pisos que es troben en bon estat de conservació, estaven buits i en bona ubicació. Que aquests pisos es destinaran a emergència habitacional per persones ateses per Serveis Socials que han perdut l'habitatge i no disposen d'alternativa residencial".

El total de la compra de set habitatges serà de 688.969 euros. La regidora d’Habitatge, Jennifer Pérez explica que “No es descartem altres formules per a l’adquisició d’habitatges i estem treballant en la viabilitat de per exemple la licitació d’habitatges propietat de particulars i/o la compra directe per raó d'interès públic”.

Respecte als projectes de l’adequació del Rober de Caritas i el Centre de Distribució d’Aliments estan finalitzats i els dos equipaments ja es troben en ple funcionament. Finalment pel que fa a la millora de les instal·lacions d’un espai pel Centre Obert, que ofereix servei a 50 infants de 4 a 12 anys en risc d’exclusió social; la tarda Jove que actualment acull uns 100 joves de 12 a 18 anys i el servei de Salut Jove que precisa d’un espai amb privacitat per l’import i les característiques que es necessiten (superfície, ubicació, estat de conservació, possibilitats de l’espai, etc.), fins ara no s’ha trobat cap local possible i s’hi continua treballant.

L’Ajuntament de Lloret de Mar impulsa els Pressupostos Participats des del 2016, es tracta d’un procés participatiu innovador vinculat al pressupost municipal mitjançant el qual la ciutadania proposarà i decidirà a què va destinada una part dels recursos públics. Amb els Pressupostos Participats es vol promoure la implicació de la ciutadania en els temes d’àmbit públic i afavorir la inclusió i la cohesió social. L’alcalde de Lloret de Mar, ha recordat “la gran implicació ciutadana que al 2021 va decidir per unanimitat destinar el milió d’euros corresponents als Pressupostos Participats 2021, a projectes de caire social”.