Inverteixen 2,7 MEUR en la nova depuradora de Pau, que entrarà en funcionament la propera tardor

La plata tindrà una capacitat de 170 m3/dia

La nova depuradora de Pau (Alt Empordà) entrarà en funcionament la propera tardor i tindrà una capacitat de 170 m3 al dia. L'espai, que substituirà les actuals instal·lacions també permetrà que l'aigua tractada millori la qualitat ambiental del Parc Natural dels Aiguamolls i tindrà capacitat d'assumir les necessitats de sanejament actuals i "futures".

La planta, que està aixecant Rubau Tarrés S.A.U, suposarà una inversió de 2,7 milions d'euros (MEUR). En el marc de les obres de la nova depuradora, també està prevista la instal·lació d'un parc de generació elèctrica solar fotovoltaica per a autoconsum connectada a la xarxa en baixa tensió interior de la planta, amb una potència total de 40,5 kW.

Des de 2018, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) està desplegant un pla d'eficiència energètica, potenciant l'energia fotovoltaica, la producció de biogàs i diverses mesures per fer més eficients les depuradores i satisfer el 78% de l'energia de les depuradores amb fonts renovables, amb una inversió global de 159 MEUR.

Actualment hi ha 536 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població. Pel que fa la comarca de l'Alt Empordà, hi ha 21 depuradores en servei que donen servei a més del 87% de la població de la comarca.