Finançament fins al 100% d'obres de rehabilitació amb ajudes del PUOSC

La convocatòria 2013-2016 s'adapta a la situació de crisi i avançarà els terminis de pagament per evitar que els consistoris anticipin els diners

La crisi econòmica, que ha deixat molts projectes al calaix, lligat amb les estretors pressupostàries que passen molts ajuntaments han fet que el PUOSC introdueixi una nova convocatòria d'ajuts. En paral·lel a la d'inversions per obra nova, ara se n'ha inclosa una altra referida específicament a projectes de rehabilitació i manteniment.

L'objectiu no és cap altre que "prioritzar les necessitats que tenen actualment els municipis" i ser "molt realistes", com assegura el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan Cañada. "Es tracta d'un PUOSC que vol garantir la viabilitat de les inversions ja fetes i que no fa volar coloms", assegura.

En global, durant aquests quatre anys, el PUOSC destinarà 350 MEUR a ajuts als municipis d'arreu de Catalunya. D'aquests, 200 MEUR sortiran de les arques de la Generalitat i els 150 restants els aportaran les quatre Diputacions. Es preveu que la meitat d'aquesta xifra es destini al programa específic de manteniment i rehabilitació, i que l'altre 50% vagi a parar a actuacions de nova inversió.

Segons ha concretat Cañada, el PUOSC garantirà que cadascun dels ajuntaments de Catalunya rebi ajudes per destinar al nou programa. Els imports que s'atorgaran als consistoris aniran en funció del nombre d'habitants, l'extensió del terme municipal o la quantitat de nuclis, entre d'altres.

A l'hora de destinar aquests imports a projectes concrets, els ajuntaments, si ho desitgen, podran finançar fins al 100% de les obres de rehabilitació i manteniment amb els ajuts del PUOSC. D'aquesta manera -al contrari del què passa amb les obres de nova inversió- no serà necessari que una part s'aporti amb recursos municipals. "Amb aquesta fórmula, el que volem evitar és que els ajuntaments alliberin pressupost ordinari per altres necessitats que tinguin", concreta el secretari.

Les noves inversions, justificades

Joan Cañada també ha explicat que, a l'hora de finançar noves inversions, el PUOSC es mirarà els projectes amb detall. "En aquest cas, prioritzarem aquelles inversions que tinguin una necessitat real o que aportin algun valor afegit, com ara mancomunar serveis o crear riquesa al territori", ha indicat.

Pel què fa a les noves inversions, el pla també ha augmentat el percentatge de finançament que hi havia fins ara, que passa del 70 al 80% (i que, en el cas dels municipis més petits, es pot enfilar fins al 95%). Això sí, el màxim de subvenció a què es pot aspirar és de 500.000 euros, repartits entre els quatre anys que durarà la convocatòria.

Modificar els terminis de pagament

El PUOSC 2013-2016 també inclou una altra novetat important. I és que, amb l'objectiu de no comprometre les finances municipals, el pla també ha avançat els terminis de pagament, per evitar que els ajuntaments hagin d'anticipar tots els diners que costa l'obra i, després, cobrar-ne els ajuts.

"Per evitar que hi pugui haver seriosos problemes de tresoreria, ara canviem el sistema i farem tres pagaments: un primer, del 30% de l'ajut, quan s'adjudiqui l'obra; un segon, d'un 30% més, quan s'hagin executat la meitat dels treballs, i el tercer, amb el 40% restant, quan s'hagin acabat", ha precisat Cañada.

Per la seva banda, el delegat del Govern, Eudald Casadesús, ha destacat que avançar aquests pagaments permetrà garantir que "no es produeixin tensions als ajuntaments ni a les empreses" que executin les obres. Casadesús també ha subratllat que, a l'hora d'elaborar la nova convocatòria del PUOSC, s'han tingut en compte les opinions dels alcaldes, que es van recollir al llarg del 2012 via Consells Comarcals.

Per explicar les línies mestres del PUOSC 2013-2016, la Generalitat ha fet una trobada amb els alcaldes dels municipis gironins a la Delegació del Govern. L'auditori Josep Irla s'ha omplert de gom a gom amb alcaldes i càrrecs municipals per escoltar quines novetats incorporen les subvencions.