Figueres compra 12 pisos destinats a lloguer per a joves amb preus d'entre 220 i 300 euros

Aniran destinats a persones d'entre 18 i 30 anys

L'Ajuntament de Figueres (Alt Empordà) destinarà 12 pisos que ha comprat a una entitat bancària i els destinarà al lloguer per a joves a preus assequibles. El consistori els va adquirir a mitjans de l'any passat a través del dret de tempteig i retracte i per un cost de prop de 800.000 euros.

L'edifici havia estat objecte d'ocupacions i el banc va haver de reformar els pisos per poder-los posar la mercat. L'equip de govern porta al ple d'aquest dilluns les bases reguladores per poder optar als habitatges en règim de lloguer. Els requisits: tenir entre 18 i 30 anys, estar empadronat a la ciutat des de fa almenys cinc anys i tenir rendes d'entre 13.510 i 23.642 euros per aspirant.

Els contractes tindran una durada de cinc anys i els preus aniran des del 220 euros (per un pis d'una habitació) als 300, per un de tres. Els aspirants hauran d'acreditar un empadronament a la ciutat d'almenys cinc anys i tenir uns ingressos bruts d'entre 13.510 i 23.642 euros. "Avui fem un pas molt important", assegura l'alcaldessa, Agnès Lladó.

A banda d'aquesta línia, l'Ajuntament també està treballant amb Incasòl per aconseguir més habitatge públic. "Esperem poder-ho tancar i explicar aviat", ha avançat Lladó. A més, l'Ajuntament ha obert una línia de subvencions de fins al 100% del cost de la rehabilitació d'habitatges privats per poder-los posar al mercat de lloguer.

"Crec que hem de diferenciar entre els dos models de treball que tenim: el social per a persones vulnerables i el parc públic per a persones que treballen però que no tenen rendes suficients per fer front als lloguers que ara mateix hi ha a Figueres", remarca Lladó.

Per això, el preus dels pisos s'han fixat de manera que evitin que les persones que hi resideixin hagin de destinar més del 25% del seu salari al lloguer.