Lloret de Mar aprova un pressupost de 81.635.983 euros pel 2022

Suposa un increment del 10% respecte al pressupost de l’any 2021

L’Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) ha aprovat avui, en un Ple municipal celebrat en format hídrid, el pressupost municipal  per al 2022. L’alcalde, Jaume Dulsat, ha destacat que “es tracta d’un pressupost ambiciós que s’ha hagut de configurar tenint en compte escenaris canviants i, per tant, amb dos objectius clars: ningú pot quedar enrere i conseqüentment encara són molt assistencialistes com demana el context pandèmic que encara vivim, i inclouen accions perquè l’Ajuntament sigui el motor de recuperació econòmic i social que necessita el municipi”.

En aquest sentit, el 2022 no hi ha cap augment de percentatges vinculats a les ordenances i només es recuperaran les taxes d’aquelles exempcions fiscals que es varen dictar amb motiu de la pandèmia

El pressupost per al 2022 ascendeix a 81.635.983 euros, cosa que suposa un increment del 10% respecte al 2021. La principal partida econòmica, de 34.139.518 euros, un 41,82% del pressupost, estarà destinada a l’apartat de benestar comunitari, que inclou les prestacions obligades que tenen les entitats locals en serveis com són el contractes de neteja o d’aigua entre d’altres.

La segueix la partida de Serveis Generals amb 12.118.000 euros, un 14,84%; Seguretat i Mobilitat Ciutadana amb 10.392.543 euros, un 12,73%; Serveis Socials i promoció social amb 4.630.420 euros, un 5,67%; Urbanisme amb 4.052.273 euros, un 4,96%; Educació amb 3.898.842 euros, un 4,78%; Cultura amb 3.402.030 euros, un 4,17%; Medi Ambient amb 3.236.388 euros, un 3,96%; Turisme, Ocupació, Promoció i Comerç amb 2.966.729 euros, un 3,63 euros, i Esports amb 2.799.240 euros, un 3,43%. El pressupost contempla increments de l’11% destinat a habitatge, del 10% a parcs i jardins i del 10’81% al contracte de neteja en equipaments municipals. 

Pel que fa a les inversions, destaca la feta en millores a la via pública amb 1.218.000 euros, al 2021 va ser de 900.000 euros; el passeig de Fenals, amb 540.000 euros; enllumenat públic, amb 342.000 euros; parc i jardins, amb 190.000 euros; millores al poliesportiu, amb 160.000 euros;  millores a la parada de taxi de l’avinguda Just Marlés, amb 100.000 euros; 252.000 euros, amb inversions als centres educatius; 100.000 euros al passeig de sa Caleta i el Pla operatiu amb un finançament de 300.000 euros. La regidora de Serveis Econòmics, Lara Torres, ha explicat que aquest pressupost “ha prioritzat l’espai urbà des del punt de vista natural així com la potenciació de les energies renovables i la recuperació de carrers i mobiliari malmès”. I això sense oblidar “les necessitats socials que continuen essent-hi i, per tant, també hem fet increments en partides com l’atenció domiciliària o les beques menjador”. 

El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg, ha destacat que “l’esforç d’aquest govern coral i plural per arribar al consens i per oferir un pressupostos adaptats a les necessitats del moment, amb un reforç en les polítiques socials i d’habitatge així com l’aposta per dotar de múscul econòmic el teixit productiu i tot això sense augmentar la pressió fiscal dels nostres veïns i veïnes”.