Salt aprova l'ordenança contra comportaments racistes, xenòfobs i homòfobs

CiU, PSC, PP i els regidors no adscrits han donat suport a l'ampliació de l'ordenança de convivència

A partir d'ara, ridiculitzar, insultar o vexar una persona al carrer està totalment prohibit a Salt. Deixant de banda les conseqüències penals que puguin tenir aquestes conductes, l'Ajuntament de Salt també les ha prohibit via ordenança i imposarà sancions a les persones que tinguin un comportament "discriminatori", ja sigui "xenòfob, racista, sexista o homòfob". Les sancions inclouen els insults orals o escrits, les burles, les molèsties intencionades, la coacció psíquica o física, les agressions i qualsevol conducta vexatòria.

L'ordenança municipal considera que les persones que tinguin aquest comportament estaran cometent una infracció greu de l'ordenança municipal i les sancions són d'entre 750 i 1.500 euros. A més, si qualsevol d'aquestes conductes discriminatòries van adreçades a persones grans, menors o persones amb discapacitat llavors serà una infracció molt greu i les multes s'enfilaran fins a un màxim de 3.000 euros.

L'ordenança municipal és una revisió i ampliació de l'aprovada l'any 2007 i prohibeix conductes que l'altra ordenança no incloïa. El ple d'aquest dilluns al vespre ha donat suport ampli a l'ordenança que ha rebut el vot favorable de 18 regidors -els de l'equip de govern de CiU, els del PSC, el dos no adscrits i el regidor del PP-. En canvi, la regidora de PxC hi va votar en contra perquè considera que les sancions que preveu són "molt altes" i els dos regidors d'IpS es van abstenir perquè consideren que l'ordenança hauria de passar pel Consell de Ciutat i no els agrada que "censuri el joc" perquè prohibeix jugar a pilota en alguns espais de la via pública.

L'ordenança de convivència també tipifica com a infracció molt greu els assetjaments entre menors. A la població hi havia hagut problemes de grups de menors que es dedicaven a assetjar o intimidar altres menors que circulaven pel carrer. Ara, l'equip de govern proposa multes d'entre 1.500 i 3.000 euros per a les quadrilles de menors que n'assetgin d'altres. L'ordenança detalla que imputaran l'incompliment de l'ordenança a tots i cadascun dels membres del grup.

El text municipal reitera prohibicions ja fixades el 2007 com la d'escopir o orinar al carrer; pescar, rentar-se, banyar-se, rentar animals o abeurar animals a les fonts i estanys; calar foc al carrer; destrossar mobiliari urbà o tenir amuntegaments als balcons i solars que suposin un problema de salubritat. Les infraccions lleus comportaran una sanció de fins a 750 euros, les greus d'entre 750,01 euros a 1.500 i les molt greus d'entre 1.500,01 i 3.000 euros.