Multes de fins a 1.500 euros per a comportaments racistes, xenòfobs o homòfobs a Salt

La nova ordenança de convivència també preveu sancions de màxim 3.000 euros per als assetjaments en grup a menors

A partir d'ara, ridiculitzar, insultar o vexar una persona al carrer està totalment prohibit a Salt. Deixant de banda les conseqüències penals que puguin tenir aquestes conductes, l'Ajuntament de Salt també les ha prohibit via ordenança i imposarà sancions a les persones que tinguin un comportament "discriminatori", ja sigui "xenòfob, racista, sexista o homòfob". Les sancions inclouen els insults orals o escrits, les burles, les molèsties intencionades, la coacció psíquica o física, les agressions i qualsevol conducta vexatòria.

L'ordenança municipal considera que les persones que tinguin aquest comportament estaran cometent una infracció greu de l'ordenança municipal i les sancions són d'entre 750 i 1.500 euros. A més, si qualsevol d'aquestes conductes discriminatòries van adreçades a persones grans, menors o persones amb discapacitat llavors serà una infracció molt greu i les multes s'enfilaran fins a un màxim de 3.000 euros.

L'ordenança de convivència també tipifica com a infracció molt greu els assetjaments entre menors. A la població hi havia hagut problemes de grups de menors que es dedicaven a assetjar o intimidar altres menors que circulaven pel carrer. Ara, l'equip de govern proposa multes d'entre 1.500 i 3.000 euros per a les quadrilles de menors que n'assetgin d'altres. L'ordenança detalla que imputaran l'incompliment de l'ordenança a tots i cadascun dels membres del grup.

En el cas d'una festa on es produeixi qualsevol tipus de conducta discriminatòria, els organitzadors estan obligats a avisar la policia. L'ordenança també qualifica com a infracció molt greu negar-se a identificar-se davant els agents de l'autoritat, no obeir les seves ordres o mancar al respecte o menysprear els agents de policia.

L'equip de govern portarà l'ordenança al ple del pròxim dilluns. El text municipal reitera prohibicions com la d'escopir o orinar al carrer; pescar, rentar-se, banyar-se, rentar animals o abeurar animals a les fonts i estanys; calar foc al carrer; destrossar mobiliari urbà o tenir amuntegaments als balcons i solars que suposin un problema de salubritat. Les infraccions lleus comportaran una sanció de fins a 750 euros, les greus d'entre 750,01 euros a 1.500 i les molt greus d'entre 1.500,01 i 3.000 euros.