Moratòria d'una any per llicències de pisos turístics al Barri Vell i el Mercadal de Girona

L'Ajuntament vigilarà que no hi hagi efecte rebot a zones limítrofes

Girona ha aprovat una moratòria de llicències de pisos turístics durant un any al Barri Vell i part del Mercadal. La suspensió es limita a aquesta zona perquè és la part de la ciutat que concentra més habitatges d'ús turístic (HUT).

L'acord, que s'ha pres per junta de govern local, dona tan sols un mínim marge, de tan sols dos mesos, als promotors que estiguin rehabilitant un bloc sencer inclòs dins aquesta zona per destinar-lo a pisos turístics.

L'Ajuntament, que ja ha avançat que vigilarà que la moratòria no provoqui un efecte rebot a barris limítrofs, començarà ara a redactar un Pla Especial per regular la implantació d'HUT arreu de la ciutat. Si enllesteix el document d'aquí a un any, això permetrà allargar la moratòria dotze mesos més.

La moratòria de llicències de pisos turístics comprèn el Barri Vell i alguns carrers del Mercadal. A l'altra banda del riu, s'estén des de la plaça Independència fins a tocar de Pompeu Fabra (aquí, per exemple, afecta els carrers Nou i Santa Clara). Per dibuixar-ne els límits sobre plànol, l'Ajuntament ha pres com a referència geogràfica l'àmbit que marca el Pla Especial del Barri Vell.

Tot i que la moció que va aprovar l'Ajuntament demanava que la moratòria s'apliqués arreu de la ciutat, l'equip de govern ha rebutjat fer-ho "de manera genèrica i injustificada". Precisament, perquè la concentració d'HUT "no és homogènia" a tots els barris. "Hem actuat amb rigor, parant atenció a la zona on el seu número pot generar interferències amb el mercat de l'habitatge", ha subratllat el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí.

Per tirar endavant la mesura en aquest àmbit, l'Ajuntament s'ha basat en informes dels serveis tècnics i en l'estudi que analitzava l'impacte dels HUT en el mercat de lloguer de la ciutat (que es va presentar aquest estiu). Segons ha concretat Martí, actualment a la ciutat hi ha 760 pisos turístics. I d'aquests, més de la meitat –en concret, 406- es concentren al Barri Vell (cosa que suposa el 17% dels habitatges que hi ha a la zona).

"La diferència respecte a altres barris és tan gran i abismal que és indefugible no tenir-la en compte", ha dit el regidor d'Urbanisme. Per posar alguns exemples, al Mercadal el percentatge d'HUT sobre el total d'habitatges és del 4,76% (aquí n'hi ha 87); a Pedret, del 4,25% (21); a la zona del carrer del Carme, del 2,65% (51) o a l'Eixample Nord, de l'1,01% (118).

"Marge mínim"

La moratòria de llicències, que entrarà en vigor quan es publiqui al Butlletí Oficial de la Província (BOP), tan sols tindrà una excepció. Lluís Martí ha dit que l'Ajuntament donarà "un marge mínim" a aquells promotors que estiguin a punt d'enllestir la rehabilitació integral d'un edifici inclòs dins l'àmbit per destinar-lo a HUT.

Tindran, això sí, tan sols dos mesos per acabar l'obra, obtenir la llicència de primera ocupació i presentar la sol·licitud perquè els donin la llicència d'HUT. "Estem parlant de casos concrets i de terminis exigents", ha dit el regidor d'Urbanisme, que ja ha avançat que seran "molt pocs" promotors els qui els compliran. La resta, un cop passats aquests dos mesos, hauran de destinar els habitatges a altres usos que no siguin turístics.

"Amatents a la primera corona"

Mentre duri la moratòria, l'Ajuntament ja ha avançat que estarà "especialment amatent" perquè la suspensió no provoqui un efecte rebot en barris limítrofs. "Farem un seguiment exhaustiu de l'evolució de les llicències de pisos turístics a les zones situades dins aquesta primera corona", ha subratllat la regidora d'Habitatge, Annabel Moya. Entre d'altres, a Vistalegre, Pedret, Sant Daniel o la resta del Mercadal.

A més l'Ajuntament també controlarà que no proliferin altres tipus d'allotjaments turístics (per exemple, blocs sencers d'apartaments) en altres llocs de Girona. "És evident que la covid-19 ha tingut impacte damunt aquest mercat i ningú sap amb certesa què passarà a partir d'ara; per això, farem seguiment de com evoluciona", ha dit Moya.

La regidora, però, tampoc ha amagat que els HUT també tenen una cara amable. Perquè si bé poden fer apujar els lloguers o resten vida de barri, per altra banda també permeten que es rehabilitin immobles vells i contribueixen a revitalitzar la zona. "Hi ha llocs de la ciutat on no n'hi ha i també pot ser positiu que s'hi implantin", ha dit Moya, en referència a què la moratòria pot suposar un cert "relleu" cap a aquests barris.

Pla Especial

Que la suspensió de llicències s'hagi aprovat per junta de govern local, i no per ple, té una raó de ser. Segons ha concretat el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, a partir d'ara la intenció de l'Ajuntament és començar a redactar un Pla Especial que reguli la implantació d'HUT arreu de la ciutat. I com que aquest instrument urbanístic s'aprova per junta de govern local, això també ha comportat que la moratòria hagi seguit el mateix camí.

Lluís Martí ha explicat que l'objectiu és que el pla especial faci "una cirurgia fina" barri per barri, i concreti quin percentatge màxim de pisos turístics pot haver-hi a cadascun. La intenció de l'equip de govern és poder-lo aprovar inicialment en el termini màxim d'un any, cosa que possibilitaria que, de manera automàtica, la moratòria de llicències al Barri Vell i a part del Mercadal, de retruc, també es prorrogués dotze mesos més.

Per últim, el regidor d'Urbanisme també ha explicat que aquests darrers dies, abans que s'aprovés la moratòria, no hi ha hagut "una allau" de peticions de llicències d'HUT. Sí que han augmentat durant les dues últimes setmanes, però "no especialment". "N'han entrades unes quantes més, perquè hi ha qui havia escoltat campanes i s'ha mogut; hi ha unes quantes peticions al Barri Vell, però també en altres barris", ha conclòs.