Girona destinarà 151.050 euros a incentivar la contractació de persones a l'atur o en situació precària

La nova convocatòria preveu beneficiar una trentena de persones i empreses

L'Ajuntament de Girona destinarà 151.050 euros per incentivar la contractació de persones a l'atur o amb feina però en situació precària. El consistori ha aprovat una nova convocatòria dels ajuts 'Girona Actua', un programa que ha adaptat les seves bases a la situació econòmica derivada de la crisi de la covid-19.

La subvenció, que es podrà demanar de l'1 al 31 de desembre, preveu beneficiar unes 30 empeses o centres de treball i que una trentena de persones s'incorporin o es reincorporin al món laboral. "Estem en una bona tendència de reducció de l'atur, però per al govern la creació d'ocupació continua sent una prioritat", assegura la regidor de Promoció Econòmica, Glòria Plana.

L'objectiu d'aquestes ajudes, que es van crear l'any 2013, és fomentar el desenvolupament econòmic i reduir la taxa d'atur a la ciutat promovent la contratació de persones a través de subvencions.

Una de les principals novetats d'enguany és que les persones contractades hauran de formar part d'algun dels col·lectius més perjudicats per la pandèmia, segons estableix en el Pla de Desenvolupament de les Polítiques d'Ocupació de Catalunya 2021-2022 (PDPO). Entre aquests grups, hi ha els menors de 30 anys i els majors de 45 anys, la població estrangera i les persones amb un nivell formatiu baix, en especial situació de risc i vulnerabilitat, afectades per un ERTO o autònomes.

Les noves bases també estableixen que els contractes de treball, objecte de subvenció, hauran de representar un increment de la plantilla, a excepció dels casos en què es justifiqui degudament la rotació de personal, com ara la baixa voluntària de la persona treballadora, la jubilació, la reducció de jornada laboral voluntària o l’acomiadament disciplinari procedent.

Com en anteriors convocatòries podran sol•licitar les subvencions les persones autònomes, les empreses, les entitats sense afany de lucre i les cooperatives amb domicili social, delegació o centre de treball ubicat a Girona o a la seva àrea d’influència.

Els contractes hauran de tenir una durada mínima de sis mesos, sigui amb jornada completa o, com a mínim, mitja jornada, segons el conveni col•lectiu d’aplicació. Això no obstant, els criteris de valoració prioritzen la contractació indefinida i la jornada laboral completa, així com el fet que es tracti d'empreses, entitats i persones autònomes que hagin iniciat l'activitat econòmica en els últims 3 anys i amb una plantilla de fins a cinc treballadors i treballadores.

La quantia de les subvencions és del 100% del salari mínim interprofessional per contractes a jornada completa, durant els 6 primers mesos, i del 50% en el cas de jornada parcial.