Roses incorpora inversions per valor de 2,3 MEUR al pressupost d’aquest any

La major partida anirà destinada a Patrimoni seguit d'Esports, Urbanisme i Infrastructures

El ple municipal de Roses aprovarà aquest vespre una modificació de crèdit del Pressupost Municipal 2021 per un import 2.310.150 euros. La nova dotació es destinarà a diferents inversions per a la millora d’equipaments, infraestructures i serveis del municipi, i es fa possible gràcies al romanent líquid de Tresoreria de què disposa l’Ajuntament. Els àmbits que rebran el gruix d’aquestes inversions són Patrimoni Cultural, amb una dotació de 718.300 euros; Esports, amb 495.100 euros; Urbanisme amb 452.963 euros; i Infraestructures i Serveis Públics, amb 449.000 euros.

Aquesta injecció pressupostària permetrà avançar en la realització de projectes previstos per a exercicis posteriors i incorporar millores i necessitats sorgides en diferents serveis i equipaments. La inversió més quantiosa es dirigeix al patrimoni cultural, amb el projecte destinat a la il·luminació del perímetre defensiu i de les estructures interiors de la Ciutadella, que comptarà amb 718.300 euros de pressupost.

La contractació de les obres per dotar la zona esportiva de Roses d’un circuit de bicicletes, projecte aprovat pel darrer ple municipal (47.696 euros), s’avançarà també gràcies a la present modificació de crèdit. En instal·lacions esportives, es destinen a més 309.362 euros a la creació de grades cobertes al camp de futbol de la Vinyassa, i 138.000 euros addicionals a millores diverses,  com la instal·lació d’aigua calenta als vestidors de camp de futbol, el subministrament d’un segon autodescensor per al rocòdrom, o  la dotació de mòduls d’informació per a la zona esportiva, entre d’altres.

En matèria urbanística l’assignació més important recau sobre el canvi de paviment i mobiliari urbà de la carretera del Far, amb 285.963 euros de pressupost, mentre que es destinen 30.000 euros a l’acabament de la plaça de la Llotja i 137.000 euros a la redacció de projectes com el de museïtzació de la barca “Glòria Mar” o les reformes de la placeta de l’Eixample, d’un tram del carrer de la Llotja, de la plaça de l’Alegria o de les pedreres de la Cuana.

Infraestructures i Serveis Públics rep una injecció econòmica de 449.000 euros per dur a terme actuacions que inclouen la substitució d’equipaments de lleure infantil de la platja Nova (50.000euros ), millores a la xarxa d’aigua potable per un valor de 25.000 euros i del sanejament dels carrers de les Olles i Joan Badosa per 79.000 euros, la substitució de la tanca de l’escola Els Grecs (150.000 euros), la instal·lació de nova senyalització del transport urbà (60.000 euros), i la redacció de projectes com el de l’ampliació per al tractament verd a la deixalleria municipal o reformes en infraestructures deteriorades, amb 85.000 euros.

Per últim, es destinen 30.000 euros a l’ampliació de la partida per a prestacions d’urgència social i 70.000 euros a l’ampliació del parc mòbil municipal amb dos nous vehicles elèctrics o híbrids. Els 58.000 euros restants, s’adrecen a l’adquisició de material divers per al funcionament de les àrees i equipaments de l’Ajuntament (material tècnic per a l’Arxiu Municipal, Teatre, Biblioteca...;  millora del portal de promoció de Turisme de Roses; nova senyalització i càmeres per a la Policia Local, etc); i a la realització de petites millores per als usuaris de diferents equipaments i serveis de la vila, com l’adequació de l’espai Àgora i la instal·lació d’aparcapatinets al CAR Jove, l’adquisició d’una font d’aigua per a l’escola d’adults, el condicionament d’una aula de la llar d’infants El Cavallet de Mar, etc.

Per a l’alcalde de Roses, Joan Plana, la incorporació d’aquests 2,3 milions d’euros al pressupost d’aquest any és una gran notícia per a Roses. Els dos darrers anys han estat econòmicament molt complicats per a la ciutadania i, en conseqüència, per a l’ajuntament. Hem hagut de prioritzar les necessitats que podríem anomenar "pandèmiques" dotant de recursos extres sempre que ha calgut serveis de caràcter social o aquells destinats a la reactivació de l’economia local, per fer front a la crisi produïda per la covid-19. Però tenim el deure de no quedar-nos parats i hem d’invertir també en projectes de caràcter estructural, pensar en el futur. Per això la incorporació d’aquests 2,3 milions d’euros al pressupost d’aquest 2021, amb un important gruix destinat a la posada en valor del nostre patrimoni cultural, a instal·lacions esportives i a la millora urbana, és un important pas endavant".

El regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés destaca "la gestió econòmica duta a terme pel consistori al llarg dels darrers anys, la qual ens ha permès arribar al moment actual amb una bona salut econòmica, complint els criteris d’estabilitat legals i sense endeutament. Gràcies a això, ara estem en disposició d’avançar inversions i projectes per a la millora de Roses i de la qualitat de vida de la seva ciutadania, sense deixar de cobrir les necessitats socials de la població i prestant uns serveis públics de qualitat."