Quatre de cada deu gironins que estan a l'atur necessiten rebre formació

La Generalitat destinarà aquest any uns 13 MEUR per dur a terme polítiques actives d'ocupació a la demarcació

A les comarques gironines, el novembre es va tancar amb 60.587 persones sense feina a les comarques gironines. Per analitzar-ne els perfils i orientar les accions a portar a terme, el SOC ha portat a terme una enquesta que ha permès dibuixar una radiografia dels aturats a la demarcació.

En total, s'han fet 17.379 entrevistes, que posen de manifest una dada "preocupant", en paraules d'Esther Sànchez. De tots els aturats que hi ha a la demarcació, quatre de cada deu necessiten rebre formació o orientació de mitja o llarga durada per intentar reinserir-se al mercat laboral.

Per intentar capgirar aquesta situació, el SOC invertirà aquest 2012 gairebé 13 MEUR en polítiques actives d'ocupació a les comarques gironines, que també s'allargaran durant part de l'any vinent. D'aquesta quantitat, una tercera part (més de 4,1 MEUR) es destinaran a accions de formació i requalificació. La resta, serviran per dur a terme projectes de creació d'empreses (autoocupació) o orientació professional, entre d'altres.

La secretària d'Ocupació i Relacions Laborals concreta que, a l'hora de lligar els cursos formatius, l'objectiu és clar. "Superem les polítiques d'engegar trets al buit i ens centrem amb aquella formació centrada en nous nínxols de mercat i sectors emergents que puguin generar ocupació", indica Esther Sànchez.

I és que, com concreta la secretària, s'ha de tenir clar que "el SOC no té capacitat per crear llocs de treball, sinó que aquests els genera l'economia; però sí que a nosaltres ens correspon copsar aquelles necessitats que té el mercat laboral, i adaptar els perfils dels aturats per ajudar a millorar l'ocupabilitat".

Més de 32.000 beneficiaris

A les comarques gironines, la inversió destinada en polítiques d'ocupació ha permès que més de 32.000 aturats accedeixin a algun dels programes que ofereix el SOC. La majoria d'ells (20.958) estan seguint o començaran en breu cursos de formació i requalificació. A més, també hi haurà més de 6.500 gironins que rebran orientació professional.

La secretària d'Ocupació i Relacions Laborals ha admès que el pressupost, malauradament, no permet donar cobertura al 100% dels aturats. A les comarques gironines, segons ha precisat, es preveu que la taxa de cobertura en polítiques actives abasti més enllà del 50% dels aturats.

"Davant aquesta manifesta insuficiència de recursos, apostem per centrar-nos en garantir aquells nivells de qualificació que exigeixen les empreses", ha indicat Esther Sànchez. I ha conclòs: "I en promoure que aquelles persones que acumulen un atur de llarga durada segueixin itineraris continuats de formació i assessorament a mig i llarg termini".