El PSC reclama al govern que no executi el tancament temporal del Parador d’Aiguablava

Madrid preveu executar un pla de reestructuració que suposarà el seu tancament durant cinc mesos

El Diputat ha presentat una Proposició No de Llei amb aquest propòsit i ha dirigit tres preguntes al govern en les què demana quin ha estat el resultat econòmic (clients i pernoctacions) al parador d’Aiguablava durant el 2012; quines actuacions i línies de treball ha aplicat el govern al parador i quins projecte té per al manteniment de l’activitat a Aiguablava i la conservació dels llocs de treball que genera.

La direcció de Paradors de Turisme va presentar el 26 de novembre un pla de reestructuració de centres i de plantilla que suposa la destrucció de 644 llocs de treball i el tancament d’alguns centres, entre els quals hi ha el tancament per cinc mesos del parador d’Aiguablava, del qual s’acomiadaran cinc dels 51 treballadors  que té. Paral·lelament, el grup parlamentari del PP al Senat ha presentat una esmena a la llei de Pressupostos per al 2013 en la què especifica que Paradors de Turisme d’Espanya com a finalitat la gestió i explotació, directa o indirecta, de la xarxa d’establiments e u¡instal·lacions turístiques de l’Estat. És una proposta, en opinió d’Àlex Sáez, que "obre la porta a l’externalització dels serveis de Paradors i a un procés de privatització que s’obre, primer, posant en dubte la seva viabilitat".

"Els paradors, i el d’Aiguaviva també, són una marca de referència del turisme de qualitat que fomenta la preservació del patrimoni històric-artístic, natural i cultural, i contribueixen al desenvolupament econòmic dels seus entorns", detalla Àlex Sáez.