S'aprova la creació d'un accés per a vianants entre els carrers Barranc i Torrent de Girona

El pressupost total del projecte és de 35.727,97 euros

L’equip de govern va aprovar la setmana passada el projecte de creació d’un accés per a vianants entre el carrer Barranc i el carrer Torrent. El projecte preveu resoldre la manca de recorregut pels vianants en un entorn on la topografia crea barreres i els espais no estaven adequadament condicionats. El pressupost total del projecte és de 35.727,97 € (iva inclòs).

La reforma permetrà crear una àrea de recorregut, d’estada i de lleure, i com ha definit el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, el projecte “crearà un espai adaptat també als requeriments dels veïns del barri, que els permetrà gaudir d’un espai púbic que millora la qualitat urbana i les necessitats de l’entorn”.