Girona fa front a la crisi mantenint el nivell d'inversions en el pressupost del 2013

El consistori destinarà més de 5 milions d'euros a obres i remodelacions

L'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Girona està acabant d'enllestir els números del pressupost del 2013, que té previst portar a aprovació del ple al gener. En línies generals, el pressupost és molt similar al d'aquest any. Per una banda, la xifra global se situaria entorn els 97 MEUR (el 2012 va ser de 96,7 MEUR) i el nivell d'inversions es mantindrà per sobre dels 5 MEUR tot i la crisi (el 2012 aquest capítol és de 5,7 MEUR).

Segons ha explicat la regidora, l'Estat permet demanar crèdits per fer obres als ajuntaments que tenen un nivell d'endeutament per sota del 75%. En el cas de l'Ajuntament de Girona, aquest nivell se situa en el 73% i, per tant, poden demanar préstecs als bancs per a nous projectes. Ara bé, la xifra que es destini a les inversions també està limitada per llei i només pot respondre al màxim de diners que, durant aquest any, l'ajuntament ha aconseguit tornar als bancs amb qui té contractats préstecs.

En el cas de Girona, Planas ha dit que s'han amortitzat més de 5 MEUR i, per tant, tornaran a demanar un crèdit per aquest valor per fer les obres que consideren prioritàries el 2013. Segons ha avançat el regidor d'Urbanisme, Carles Ribas, els projectes que estan sobre la taula són, entre d'altres, la reforma del passeig Canalejas (que es vol convertir en un mirador de les cases de l'Onyar), la reforma del passeig de la Devesa i la seva integració amb el Palau Firal i l'Auditori, l'ampliació de la zona esportiva de la Devesa, l'embelliment i reforma de l'avinguda Sant Narcís i també una actuació al barri de Santa Eugènia que s'haurà de concretar amb els veïns.

Altres projectes que està previst que s'incloguin al capítol d'inversions són la revisió del catàleg de masies, la reforma del vial d'accés a Sant Daniel (situat a la plaça de Sant Pere), la fase sud de remodelació del carrer Migdia, la finalització del Pla de voreres i el Pla Especial dels rius de Girona.

La regidora ha explicat que encara no han presentat el projecte de pressupost a la resta de grups de l'oposició (CiU governa en minoria i necessita algun suport per tirar-lo endavant) i que la previsió és portar-lo a aprovació del ple al gener. També ha destacat que el consistori podrà tenir un pressupost similar al de l'any passat tot i la crisi perquè es va fer un "bon càlcul" dels ingressos i les despeses previstes per aquest 2012. "Hem estat molt acurats", ha remarcat.

Un pressupost limitat per normatives

La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha destacat que la Llei d'estabilitat pressupostària i d'altres normatives dictades per l'Estat deixen poc marge de moviment als consistoris. "Estem fent un pressupost molt limitat i a l'espera que no hi hagi més canvis de carrera hora", assenyala Planas. Per una banda, el capítol de personal estarà congelat el 2013 ja que l'Estat manté els sous dels funcionaris congelats i no permet noves contractacions.

Planas també ha apuntat que, amb la decisió de l'Estat de no pagar la doble de Nadal als funcionaris, l'ajuntament disposarà a finals d'any d'1,9 MEUR més. Ara bé, la regidora ha indicat que és l'Estat qui els ha de dir com gastar aquests diners i que, de moment, encara no han rebut cap ordre.

D'altra banda, també es fixa un límit de creixement per al capítol destinat a les despesa corrent, que no pot créixer per sobre de l'1,7%. Planas ha assenyalat que aquesta norma no té en compte que l'IVA s'ha apujat tres punts pel que fa al tipus general (del 18 al 21%) i que això fa que, enlloc de poder gastar fins a un 1,7% més, hagin de contenir la despesa en un 1,3% per compensar l'apujada de l'IVA.

El govern municipal tornarà a incloure un fons de contingència al pressupost per poder fer front a despeses inesperades i també a urgències socials. Aquest 2012 era d'1,8 MEUR i, entre d'altres, ha servit per compensar l'apujada de l'IVA del darrer trimestre.