Calonge signa el contracte d'obres de Mas Pere que costaran 8,7 MEUR

Els treballs tindran una durada de dos anys i mig

L’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, i el responsable de l’empresa adjudicatària de les obres de Mas Pere, Esteve Ayats (Aglomerats Girona), han signat aquest matí el contracte d’obres de Mas Pere. Aquest és l’últim tràmit per poder iniciar els treballs en aquesta urbanització. Les obres començaran durant la segona quinzena de setembre, que és quan finalitza la prohibició de realitzar obres a la via pública per no interferir en la temporada turística.

El Ple de Calonge i Sant Antoni va aprovar adjudicar la contractació de les obres d'urbanització de Mas Pere. Aquest era el pas previ per poder signar el contracte d’obres i iniciar els treballs, que està previst que comencin al setembre. El contracte de les obres d'urbanització de Mas Pere tenia un preu de sortida de 10.982.264,91 euros IVA inclòs, i finalment s'ha adjudicat per 8.753.494,38 euros, el que suposa una rebaixa del 20,29%. Aquesta reducció del preu repercutirà directament en una reducció de l'import de les quotes que han de pagar els propietaris per finançar aquest projecte, i s'afegeix a la reducció d'un 5% del cost de l'obra per l'actualització que va portar a terme l'ajuntament l'any passat. Les obres d'urbanització les portarà a terme Aglomerats Girona, empresa guanyadora de la licitació.

Amb l’aprovació per part del ple de la contractació de les obres l'Ajuntament ha planificat que els treballs comencin al setembre, per no coincidir amb el període d'estiu. El projecte defineix unes obres que tindran una durada de dos anys i mig i que contemplen la creació d’una xarxa de clavegueram separativa, que permetrà l’eliminació de les fosses sèptiques, la instal·lació de les xarxes de servei d’aigua potable, electricitat i telecomunicacions, que seran soterrades, l’enllumenat públic i l’asfaltatge i construcció de voreres, així com l’adequació de les zones verdes.

Aquestes obres tindran un cost de 8.753.494,38 euros, la major part dels quals seran finançats per les aportacions dels propietaris. Una altra part es finança amb els 358.506’67 euros aportats per l’Entitat Urbanística de Conservació de Mas Pere, que en el moment de la seva dissolució va traspassar el seu saldo disponible a l’Ajuntament amb l’objectiu de destinar-lo a les obres. El cost de les obres anirà a càrrec dels propietaris de les finques i l’Ajuntament estima que, un cop adjudicat el contracte de l’obra, el cost mitjà serà d'uns 15.000 euros per finca, un import calculat sobre una parcel·la d’uns 700 m². Aquest import es pagarà en 6 quotes repartides cada sis mesos durant 3 anys, la primera de les quals ja ha estat liquidada.