Tossa de Mar reprèn les excavacions de la vil·la romana dels Ametllers

L'objectiu és centrar-se en la "pars rústica"

L’Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) té intenció de completar definitivament el coneixement arqueològic de la Vil·la Romana dels Ametllers (segles I aC – VI dC), catalogada com a Bé Cultural d’Interés Nacional des de fa una dècada, amb l’objectiu de culminar-ne el procés de recuperació i rehabilitació.

A partir de les excavacions realitzades a l’inici del segle XXI, s’ha pogut completar la lectura de la “pars urbana” del jaciment, el que seria la part superior. No obstant, la part inferior, també coneguda com “pars rústica”, no s’havia estudiat en profunditat. Fins ara.

I és que, en aquests moments, resten per excavar diversos sectors de la “pars rústica”. Es tracta, concretament, dels espais al centre, al sud i a l’extrem nord-est d’aquesta zona, que es preveuen enllestir en diverses fases en els propers mesos. En aquest sentit, Atri Cultura i Patrimoni ha iniciat aquesta setmana una campanya d’excavació en el sector de l’extrem est de la zona arqueològica, a tocar de l’avinguda del Pelegrí.

Les accions a la vil·la romana compten amb subvencions de la Diputació de Girona, com per exemple la darrera de 32.880 euros que s’ha destinat a la protecció dels mosaics.

La vil·la va ser descoberta l’any 1914 per Ignasi Melé. Es tracta d’una de les vil·les més importants de l’antiga província de Tarraco. Dedicada especialment al conreu de la vinya i a l’exportació de vi de gran consum, és un exemple clàssic d’explotació agrícola a la Mediterrània romana. La seva situació al vessant oriental del turó de Can Magí, de cara al mar i amb un clar domini sobre la badia, va condicionar la distribució de l’edifici.

La “pars urbana” o zona noble del conjunt dóna fe de la magnitud de la vil·la en tots els aspectes, especialment al segle II dC. En són bona mostra alguns elements com el conjunt termal, els mosaics, els estucs, el menjador d’hivern, el nimfeu (font), o la piscina amb l’imponent conjunt escultòric de marbre de Carrara que es conserva al Museu Municipal.

La “pars rústica” era la zona industrial on s’ubicaven els magatzems i les sales de processament dels productes agrícoles. S’hi elaborava vi, oli, salaons i també s’hi guardaven cereals.

Els estils d’os i d’ivori, les ceràmiques, les monedes o les fíbules exposades al Museu Municipal són un fidel testimoni de la vida quotidiana de la vil·la.

L’alcaldessa de Tossa, Imma Colom, ha volgut recordar durant l’inici de les noves excavacions la figura de Melé, que “criticat i amb minsos recursos l’any 1914, va donar llum a la vil·la”.