Prosegueix la renovació de l’enllumenat públic del passeig Marítim de Roses

El pressupost amb què compta aquesta actuació de renovació és de 59.593 euros

L’encarregada d’executar la substitució dels fanals serà l’empresa municipal Rosersa, fet que permet al consistori reduir el pressupost del projecte al cost del subministrament de material. Tot i que el projecte de renovació preveu incidir en tot l’enllumenat públic del passeig, des de l’espigó de Santa Margarida fins a la Riera Ginjolers, els treballs s’estan realitzant progressivament per fases, en funció dels imports i dels sectors. En una primera actuació duta a terme l’any passat es renovaren 51 fanals, mentre que en la present fase se’n substituiran 47.

La necessitat d’aquestes tasques venen motivades per l’alt grau de deteriorament que presenten actualment tant els fanals com balises del passeig Marítim, un dels espais més concorreguts i visitats de la població. Aquest enllumenat, instal·lat al llarg de les diferents fases de construcció del passeig realitzades pel Ministeri de Medi Ambient (finals dels anys 90), es composa de columnes d’entre 4 i 5 metres d’alçada completat per balises d’1 metre.

Entre els problemes que presenta estan l’oxidació de les columnes que provoca la caiguda de fanals, la poca resistència de les balises als impactes, o el baix rendiment de les lluminàries, fets que provoquen elevats costos de manteniment i neteja.

Els models que substituiran els elements obsolets són estèticament i funcionalment de les mateixes característiques que els actuals, però de millors condicions tècniques i rendiment, amb un fàcil manteniment, alta resistència i durabilitat i garantia front la corrosió. El pressupost amb què compta aquesta actuació de renovació és de 59.593 euros