Adjudicades per 3,4 MEUR les obres de rehabilitació i eixamplament del pont de la C-252 a Verges

Els treballs començaran a finals d'aquesta primavera i durant sis mesos

El pont de la C-252 sobre el Ter a Verges (Baix Empordà) data dels anys 40 del segle passat. Té una longitud d'uns 420 metres. El formen set trams, que constituïen el pas pròpiament dit (tram central) i per deu trams més d'acompanyament a cada costat (trams laterals). Aquests s'hi van afegir posteriorment perquè el pont tingués capacitat de desguàs, necessària per períodes d'avinguda i temporals.

L'estiu de l'any passat, Territori va licitar la rehabilitació integral de l'estructura del pont per 4,1 MEUR. I ara, la Generalitat ha adjudicat l'obra per 3,4 MEUR. Els treballs inclouran la rehabilitació del tauler, el reforç de les fonamentacions, la reposició dels recolzaments, l'execució de juntes, la millora dels desguassos, la millora del sistema de contenció i la rehabilitació del ferm.

Així mateix, s'eixamplarà la vorera del costat est (aigües avall) per permetre el pas en condicions de seguretat, tant de vianants com de ciclistes. Aquesta ampliació de la vorera, fins a assolir 1,5 metres d'amplada, es farà mitjançant una estructura metàl·lica en voladís. Per donar-hi continuïtat, es preveu formar una berma d'1,8 metres d'amplada fins a La Mota i el camí del Mas Badia.

Nou semàfor a la travessera

D'altra banda, també a la C-252 al seu pas per Verges, el Departament ha impulsat la instal·lació d'un semàfor a l'encreuament amb el carrer del Canonge Iglesias, per millorar la seguretat i la canalització del trànsit. Així, ha iniciat el procés per licitar els treballs per un import de 133.000 euros. Es preveu que l'obra comenci a finals d'aquesta primavera duri uns dos mesos.