La Selva inicia un nou model de gestió dels menjadors escolars públics

La nova proposta compta amb més protagonisme de les AMPA

El Consell Comarcal de la Selva ha aprovat un nou model de gestió dels menjadors escolars. La nova proposta dona un pes important a les AMPA del territori tal i com reclamaven des de feia temps. En concret, les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes gestionaran un total de 17 dels 38 menjadors públics que hi ha a la comarca.

Els 21 restants aniran a càrrec del Consell Comarcal de la Selva que ha repartit en vuit contractes, tal i com preveu la llei. L'acord ha estat fruit d'una llarga negociació entre els diferents actors i es tracta d'una reivindicació històrica de les AMPA de la Selva. El ple del Consell Comarcal hi va votar a favor per àmplia majoria i només amb l'abstenció de la CUP.

Durant el procés de negociació del nou model s'ha definit quins han de ser els criteris bàsics que han de regular el nou servei. Entre d'altres, l'acord preveu aspectes relacionats amb les millores en el monitoratge, o el que és el mateix, dedicar més hores d'atenció a l'alumnat. També contempla una millora de la formació del personal, així com en la qualitat de l'alimentació, optant per productes de proximitat i més qualitat i menys aliments fregits i processats.

Una altra de les novetats d'aquesta licitació és la divisió del concurs en vuit lots en relació als menjadors que seran responsabilitat del Consell Comarcal. D'aquesta manera, s'afavoreix la gestió més individualitzada de cada escola. A més, també es limita el nombre màxim de lots que es pot adjudicar una mateixa empresa, i així s'evita el monopoli i s'aposta per la concurrència i la participació d'altres més petites i del territori.

Alguns d'aquests criteris van ser proposats per part dels mateixos grups polítics que formen part del plenari, a partir de les diverses reunions amb els portaveus dels diferents partits. L'objectiu ha estat consensuar un model de gestió del servei que doni resposta a les diferents sensibilitats socials i educatives de la comarca de la Selva.

La nova proposta, que s'ha aprovat per àmplia majoria i només amb l'abstenció de la CUP, acorda que el Consell Comarcal de la Selva també gestionarà el menjador de vuit llars d'infants, a petició expressa dels ajuntaments.

Molt satisfet

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, s'ha mostrat "molt satisfet" per l'aprovació d'aquest nou model de gestió dels 38 menjadors públics de la Selva. Cal tenir en compte que es tracta d'un tema que ha estat polèmic els darrers anys i que, en definitiva, ha resultat ser una reclamació històrica de les AMPA.

En aquest sentit, Balliu –al igual que la resta de portaveus de les formacions polítiques del consell- ha felicitat els tècnics del servei d'educació pel treball que han realitzat durant gairebé més d'un any amb tots els representants de la comunitat educativa.