Els desnonaments a les comarques gironines cauen a la meitat per la pandèmia el 2020

365 empreses s'han vist abocades a presentar concurs de creditors

L'estadística del CGPJ recull l'impacte que la crisi econòmica, i a partir de l'any passat també la de la covid-19, té damunt l'activitat judicial. Entre les dades que s'hi recullen hi ha les que fan referència a desnonaments (bé siguin per impagaments de lloguer o d'hipoteca).

D'entrada, les xifres evidencien un clar descens. L'any passat es van executar 977 desnonaments arreu de la demarcació de Girona. Són gairebé la meitat (en concret, un 45,5% menys) dels que s'havien dut a terme al llarg del 2019 (quan van ser-ne 1.793).

La causa d'aquesta davallada, però, no és cap altra que la pandèmia. I més en concret, l'estat d'alarma i el primer confinament per la covid-19, que van donar treva a aquells qui tenien al damunt un procés de desnonament. Ara bé, si s'analitza l'estadística en detall, aquest descens també té una altra cara amagada.

Perquè si bé l'esclat de la pandèmia va suposar que es paralitzessin tots aquests processos, amb l'entrada a la fase de represa la situació va donar un tomb. A partir de la desescalada, els desnonaments es van tornar a reactivar. I això es veu, ja d'entrada, quan s'analitzen les dades per trimestres.

Entre gener i març, abans de l'arribada de la covid-19, a comarques gironines es van executar 399 desnonaments. Durant el segon trimestre –és a dir, en ple confinament- aquesta xifra va caure fins als 43. Però entre juliol i setembre, va tornar a pujar fins als 168. I durant l'últim trimestre del 2020, a la demarcació es van dur a terme 367 desnonaments.

Set de cada deu, per lloguers

Si es mira per tipologies, la gran majoria d'aquests desnonaments –fins a 682- han estat per impagaments de lloguer. És a dir particulars i famílies, però també alguns negocis, que no han pogut fer front a les rendes mensuals.

Hi ha 235 casos, però, en què el llançament també ha deixat un deute gairebé de per vida als afectats (perquè obeïa a una execució hipotecària). Per últim, els 60 casos restants s'emmarquen dins altres casuístiques.

100 demandes per ocupacions

D'altra banda, les dades del CGPJ reflexen una altra conseqüència de la crisi derivada de la covid-19: les ocupacions d'habitatges. Si bé les denúncies han baixat lleugerament d'un any per l'altre (aquí, també hi té a veure el confinament) al llarg del 2020 els jutjats de la demarcació n'han rebudes 100 per aquests casos, i han tancat l'any tramitant-ne 103.

En comparació amb el 2019 s'han presentat menys denúncies per ocupacions (aleshores van ser 138) però, per contra, n'hi ha més que encara s'arrosseguen als jutjats (llavors l'any es va tancar amb 88 en tràmit).

Qui ha interposat les denúncies són propietaris de pisos privats o bé ajuntaments que tenen habitatge social. I que veuen com algú ha entrat a viure en aquests immobles sense pagar. En aquest cas, les dades del CGPJ no recullen les demandes interposades pels bancs.

Concursos i acomiadaments

A més de l'impacte que la pandèmia té damunt l'habitatge, l'estadística del CGPJ també recull dades referides al món laboral. Aquí, els estralls de la pandèmia també es fan evidents, i se sumen a aquells que ja s'arrossegaven de la crisi econòmica.

Durant el 2020 hi ha hagut 365 empreses gironines i particulars que s'han vist abocats a presentar concurs de creditors (al 2019, van ser-ne 341). En paral·lel, també han augmentat les demandes per acomiadaments de treballadors. Al llarg de l'any, els jutjats gironins n'han registrades 1.617. Aquesta xifra suposa un increment del 8% en comparació amb el 2019 (quan se'n van presentar 1.497).