MC Mutual defensa que ''aplica la llei'' que limita reconèixer la covid com a accident laboral

La mútua surt al pas de la denúncia de la Intersindical-CSC

La Intersindical-CSC va convocar ahir una concentració de protesta davant la seu d'MC Mutual del carrer Ultònia de Girona per denunciar que la mútua no està reconeixent com a accident laboral el contagi de covid-19 del personal de Gestió i Serveis. El sindicat afirma que es tracta de "personal de risc" que treballa, també, "a primera línia" i assegurava que l'empresa està vulnerant drets laborals.

Després de la denúncia i la manifestació, MC Mutual ha enviat un comunicat on assegura que l'empresa "no fa altra cosa que aplicar la llei en l'únic sentit que pot fer-ho, sens perjudici del dret dels treballadors d'acreditar l'origen de la seva malaltia per altres vies o instar un expedient de determinació de contingència davant la Seguretat Social".

MC Mutual recull al normativa vigent en aquest sentit i assegura que està aplicant la disposició addicional quarta del Reial Decret 28/2020 que considera "com a contingència professional derivada d'accident de treball les malalties sofertes pel personal que presta serveis a centres sanitaris i sociosanitaris com a conseqüències del contagi" de covid.

Tot i això, la mútua exposa que la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, en un ofici del 29 d'octubre del 2020, va interpretar que aquesta qualificació com a accident laboral "només és d'aplicació al personal sanitari" i "quedaria exclòs el personal que presta serveis d'una altra naturalesa" com poden ser netejadors, zeladors o personal administratiu.

"És una interpretació vinculant per a MC Mutual", afegeix l'empresa que exposa que la resta de personal ha d'acreditar el contagi per la via general de la Llei general de la Seguretat Social: "És a dir, provant que la feina és la causa exclusiva de la malaltia i, per tant, que no s'ha pogut contagiar en un altre àmbit".

MC Mutual exposa que segueix el mateix criteri que l'INSS i defensa que està "aplicant la llei".