Creen a Girona un dispositiu per aprofitar l'excés d'energia generat per les plaques solars

Es tracta d'un projecte de recerca coordinat per la UdG

Un projecte coordinat per la Universitat de Girona (UdG) ha permès crear un nou dispositiu electrònic que aprofitarà l'energia sobrant generada per les plaques solars que alimenten les llars. D'aquesta manera, les xarxes elèctriques actuals es transformaran en sistema intel·ligents sostenibles i eficients.

El grup de recerca d'Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents (eXiT), integrat a l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la UdG, ha desenvolupat el projecte internacional 'Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution grids' (RESOLVD), al costat de socis de cinc països europeus. Es tracta del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), la distribuïdora d'energia elèctrica Estabanell Distribució, el centre de recerca Joanneum Research (Àustria), l'empresa del sector TIC Intracom Telecom (Grècia), l’empresa Comsensus (Eslovènia) i el centre d'innovació Smart Innovation Norway (Noruega).

El projecte ha tingut una durada de tres anys i mig i ha estat finançat amb fons de la Comissió Europea, en el marc del programa Horitzó 2020.

L’objectiu de RESOLVD ha estat avançar en la gestió de la xarxa elèctrica de baixa tensió i dels fluxos d’energia. CITCEA-UPC ha desenvolupat un dispositiu denominat Power Electronic Device (PED-dispositiu d’electrònica de potència), que permet gestionar diferents tecnologies d'emmagatzemament amb un sol equip basat en una tecnologia avançada d'electrònica de potència.
El nou dispositiu es connecta, estratègicament, a la xarxa de distribució i permet gestionar els fluxos d'energia elèctrica que es generen entre els panells solars, els consums i el conjunt de convertidors i bateries, per fer-los més eficients i respectuosos amb el medi ambient.

Estabanell ha liderat la integració de tots els components físics, així com de la tecnologia, que s'ha validat de forma pilot al municipi de l’Esquirol (Osona), dins la xarxa de distribució d’Estabanell a nivell de baixa tensió, que és el segment de la xarxa que connecta llars i negocis amb l’energia elèctrica. En concret, el sistema ha permès validar com gestionar les fonts renovables fotovoltaiques i la mobilitat elèctrica amb els consums dels usuaris.

A més de la coordinació del projecte, la tasca del grup eXIT s'ha centrat a desenvolupar els algorismes per la predicció de la demanda i generació diària d'energia i la posterior planificació de la càrrega i descàrrega de les bateries.

L'anàlisi de les dades fa possible anticipar els problemes de congestió a la xarxa o les variacions de la tensió que poden afectar la qualitat del subministrament en el consumidor.