El PSC projecta quatre grans línies per reactivar l'economia a les comarques gironines

Sílvia Paneque pretèn desenvolupar-les a curt, mig i llarg termini

Obrir noves línies de finançament per afavorir la implantació de projectes 4.0 i la transformació digital i mediambiental; incrementar els recursos a les universitats per evitar la pèrdua de capital humà i garantir la transferència dels resultats de la investigació al teixit productiu; dotar les polítiques de recerca per arribar al 2% del PIB en inversió pública i aprovar un pla de xoc per pal·liar els efectes de la pandèmia de la covid-19 sobre el sector de l’hostaleria.

Aquestes són les quatre grans línies programàtiques que el PSC proposa per impulsar les polítiques d’estímul del coneixement, la innovació i la indústria que reactivin l’economia de les comarques gironines en les tres perspectives del curt, mig i llarg termini. “Girona ha de tenir una presència sòlida i amb vida pròpia en el context de la creació de Catalunya com una marca industrial en l’àmbit europeu i internacional. Tenim les condicions per ser un referent en innovació, en tecnologies 4.0, en sostenibilitat mediambientalment i per generar una alta producció de talent. Això vol dir, per exemple, obrir línies de finançament flexibles per afavorir la indústria 4.0 i la transformació digital i mediambiental”, reflexiona la candidata Sílvia Paneque.

L’elaboració d’un pla estratègic que garanteixi la connectivitat digital a tots els sectors productius, combinat amb una millora de les infraestructures de connexió del territori amb les principals vies de comunicació, és el punt de partida indispensable que ha de permetre primer, l’adaptació completa de tots els sectors industrials a la nova realitat tecnològica i, en conseqüència, millorar el posicionament de les empreses gironines en el context estatal i internacional. “L’economia gironina és dependent del turisme i aquesta dependència fa que, a causa de l’estacionalitat i la necessària mobilitat ara bloquejada, la recuperació de la nostra activitat sigui més complexa que la d’altres territoris. Per aquesta raó pren més sentit que mai el coneixement posat al servei de la innovació per descentralitzar l’oferta a través de la millora i la diversificació de l’ofert”, analitza Paneque, que posa èmfasi en la necessitat d’estendre també cap aquest sector l’aposta decidida per la digitalització. “La digitalització dels sectors industrials és, de fet, un capítol de la digitalització de la nostra societat. La digitalització no ha de ser només una eina que incorporem en els nostres àmbits de relació sinó que ha de ser el camí de transformació cap a una societat més social i equitativa”.

“El coneixement que es genera a les universitats i als centres de recerca s’ha de transferir al teixit productiu per estimular la innovació i, per tant, la competitivitat. Aquest és el procés adient per recuperar part de la indústria perduda, per assolir l’objectiu de reindustrialitzar les comarques gironines”, afirma la cap de llista del PSC. “Però per generar coneixement de qualitat necessitem un sistema d’educació superior capaç de formar, captar i generar talent. Una universitat pública de qualitat que sigui garantia de futur”, hi afegeix. Els socialistes asseguren que les polítiques implementades els darrers anys "han creat una certa letargia" en el dinamisme de les universitats, que "han vist reduïdes les seves capacitats de finançament, els recursos per impulsar la recerca i han creat bosses de precarització de les plantilles del professorat i de personal d’administració i serveis".

“És indispensable aprovar un Pla de suport per augmentar el finançament i les inversions a les universitats públiques catalanes, revertint les retallades i recuperant la capacitat en tots els àmbits propis de la universitat, acostant-nos als estàndards europeus”, insisteix Paneque amb la mirada posada a la Universitat de Girona: “Dotar amb més recursos les polítiques de recerca per arribar al 2 % del PIB en inversió pública i aixecar-lo fins al 3 % a través de la inversió privada, servirà per valorar el coneixement i, en conseqüència, generar riquesa i llocs de treball, a través també de la coordinació dels agents, públics i privats, que treballen al voltant del coneixement per accelerar els processos d’innovació. A Girona aquesta és una política a la qual no podem renunciar si volem ampliar l’horitzó de la UdG”.