El nombre d'habitatges buits a Girona baixa un 8,52% en un any

Un estudi de l'Ajuntament estima que durant el 2020 n'hi havia 870, 81 menys que al 2019

El nombre d'habitatges buits a Girona ha disminuït un 8,52% l'any 2020 en relació a l'any anterior. Segons dades estimatives d'un estudi elaborat per l'Ajuntament, l'any 2019 hi havia 951 pisos en desús mentre que al 2020, n'hi havia 870. Els 870 habitatges buits representen un 1,79% del total de pisos que hi ha actualment a la ciutat (48.533) i els barris que més pisos en desús concentren són l'Eixample Nord i Eixample Sud, seguits del Barri Vell i Santa Eugènia. La tendència de desens s'arrossega des del 2015 quan n'hi havia 1.147.

El consistori no disposa, però, d'un registre directe de pisos buits i, per això, fa un procés de filtració progressió de les dades a partir de padrons i registre diversos, com els de comptadors d'aigua, el padró d'escombraries, el d'habitants o el cadastre. En aquest sentit, es considera pis buit o en desús aquell on no hi ha persones empadronades ni despesa d'aigua en un període mínim d'un any.

Les dades també mostren que a la ciutat hi ha 103.550 persones empadronades en 38.017 domicilis. Això representa una mitjana de 2,72 persones per habitatge. L'anàlisi també conclou que hi ha 9.646 habitatges ocupats per persones que no hi estan empadronades. Així, si es té en compte la mitjana actual d'ocupació per domicili a la ciutat (2,72 persones per habitatge), s’estima que en aquests immobles hi resideixen 26.274 persones, que sumades a la xifra del padró (103.550 habitants) situarien la població real de Girona en 129.824 persones. Una xifra superior a la de l'any passat, quan s'estimava que hi residien 128.461 persones.

D'altra banda, el parc d'habitatges nous ha crescut amb 38 immobles. En concret, s'ha passat dels 48.495 del 2019 als 48.533 del 2020. I, els pisos ocupats per persones que no hi estan empadronades han disminuït en 167 immobles.