L'Ajuntament de Figueres publica un FAQ sobre la vaga d'escombraries iniciada ahir

Sindicats i l'equip de govern segueixen negociant per desconvocar-la

L'Ajuntament de Figueres (Alt Empordà) ha editat avui un document de preguntes freqüents (FAQ) sobre la vaga d'escombraries que es va iniciar ahir.

Les posicions entre les parts continuen enrocades després de setmanes de negociacions, tot i que l'equip de govern i els sindicats convocants (CCOO i Co.bas) asseguren que no s'aixecaran de la taula fins l'últim minut.

El document editat per l'Ajuntament és el següent:

Quan es registra la convocatòria de vaga?

Es registra el dia 24 de novembre i es va iniciar ahir 15 de desembre

Quins són els motius al·legats pels convocants per fer vaga?

Segons els sindicats convocants, per la por a perdre els drets i condicions laborals en el cas que es municipalitzi el servei d'enllumenat i de neteja viària a l'empresa pública FISERSA. Per reclamar les condicions laborals dels treballadors subrogats per l’empresa privada que gestiona parcs i jardins i per exigir un conveni de ciutat que mantindria tots els treballadors dels serveis integrats a l'antiga Ecoserveis amb les actuals condicions de forma permanent.

Per què es vol municipalitzar el servei d'enllumenat i de neteja viària?

Aquests serveis s’havien d'haver licitat al 2016 i des de llavors hi ha una prorroga de tots els serveis que presta l’empresa mixta Ecoserveis.

  • El serveis de neteja viària i d'enllumenat no ha estat eficient en els darrers anys.
  • Considerem que els serveis essencials han de poder estar gestionats i controlats per organismes públics.
  • El govern vol millorar el servei i alhora generar un estalvi a l'Ajuntament. Bàsicament per què FISERSA, al ser un empresa pública, no paga l'IVA del servei ni el benefici industrial.
  • En el cas de la neteja viària, la maquinària està envellida ja que no s'ha renovat des de l'inici de la concessió (2001). El govern ha disposat 1,5 milions d'euros per invertir en compra de maquinària de neteja viària per aquest 2021 i 800.000 euros per inversió en enllumenat (en tres anys).
  • La municipalització suposa un estalvi de 238.000 euros anuals només en enllumenat.
  • FISERSA és una empresa pública solvent i eficient que pot gestionar aquests serveis amb una millora clara per la ciutat.

I quin és el posicionament de les empreses implicades?

FISERSA, l'empresa pública que ha de gestionar l'enllumenat i possiblement la neteja viària ha garantit per escrit que es respectaran els drets laborals, les condicions econòmiques i els drets socials dels actuals treballadors d'Ecoserveis que s'incorporin a FISERSA.

Quina és la situació laboral actual a Ecoserveis

Pel que fa al conveni de ciutat signat per l’anterior govern i una part dels sindicats a l’anterior vaga del Nadal del 2016, aquest mai ha estat registrat pel departament de treball, ha estat refusat pel Jutjat social, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i no s'ha acceptat a tràmit el recurs de cassació interposat davant el Tribunal Suprem pels sindicats. Per tant, no és un conveni legal vigent i signar-ne un no tindria validesa real.

S’ha fet mediació?

Hi hagut dues reunions de mediació al Departament de Treball, els dies 2 i 11 de desembre. FISERSA està disposada a reunir-se amb els treballadors les vegades que calgui amb la voluntat de clarificar la situació i els dubtes dels treballadors que passin a treballar a FISERSA.

Hi ha hagut negociació?

Sí. El dia 4 de desembre es van reunir els representants de CObas i de CCOO amb el lletrat de FISERSA.
Es va citar els dos representants de CObas i de CCOO pel dia 14 de desembre al matí i no hi van acudir. En data 16 de desembre, el Consell d'Administració de FISERSA ha acordat tornar a citar el Comitè de Vaga per negociar.

Qui convoca la vaga?

Els sindicats CCOO i COBAS. No s'afegeixen a la convocatòria els sindicats UGT i CSIF.

Es retallarà el sou als treballadors en el cas de que es municipalitzi el servei?

  • No. FISERSA ha garantit per escrit que els actuals treballadors d'Ecoserveis mantenen les mateixes condicions econòmiques i socials. Això vol dir que es respecten: la categoria professional, la tipologia de contracte, les retribucions i l'antiguitat del personal.
  • Els treballadors que passin a FISERSA, un cop hi hagi un nou conveni col·lectiu, passaran a regir-se pel nou conveni, respectant-se igualment la categoria professional, la tipologia de contracte, les retribucions vigents i l'antiguitat del personal.
  • Una empresa pública com FISERSA està subjecte a l’ajust normatiu segons Pressupostos Generals de l’Estat pel que fa a increments i bonificacions.

Quin paper hi juga l’Ajuntament?

Estem davant d’un conflicte laboral entre les empreses, els treballadors i els seus representants. L’Ajuntament és qui paga el servei però no és part legitimada en la negociació.