La contaminació es redueix un 42,46% a la ciutat de Girona durant la pandèmia

Les restriccions de mobilitat i el confinament han comportat aquesta reducció

La contaminació atmosfèrica a Girona ha disminuït un 42,46% aquest 2020 durant la pandèmia del coronavirus, respecte a l’any passat, a causa de les restriccions de mobilitat que s’han aplicat.

Concretament, la mitjana de diòxid de nitrogen (NO2) entre el 14 de març i el 22 de novembre de 2020 va ser de 14,96 µg/m3; mentre que el 2019 la xifra se situava a 26 µg/m3. El valor límit d’aquest contaminant, indicador de la contaminació atmosfèrica causada pel trànsit, és de 40 µg/m3. Aquestes són dades que l’Ajuntament de Girona ha obtingut de l’estació automàtica que la Generalitat de Catalunya té situada a l’Escola Municipal de Música de Girona.

Un altre dels indicadors que determina la qualitat de l’aire, les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10), també registra una reducció de la contaminació del 20,60% respecte l’any anterior (passant d’una mitjana de 23,12 µg/m3 el 2019, a 18,36 µg/m3 aquest 2020 durant la pandèmia). El valor límit de les PM10 és de 50 µg/m3.

“El trànsit és la principal font de contaminació de la ciutat, i aquest és un motiu més pel qual ens decantem cada vegada més pels mitjans de transport sostenible per fer desplaçaments dins de la ciutat de Girona. A més, hem instal·lat nous sensors per tenir molta més informació i dades, que després també podrem utilitzar per definir les millores polítiques que podem tirar endavant per tenir un aire net tot l’any”, ha afirmat el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés.

Cal destacar, que en general, la ciutat de Girona presenta una bona qualitat de l’aire la major part de l’any. Es poden produir algunes superacions puntuals de diòxid de nitrogen, en punts concrets de la ciutat on hi ha un alt volum de trànsit, i de partícules en suspensió, durant la intrusió de pols africana a l’atmosfera, però en general la situació geogràfica de Girona fa que hi hagi una bona dispersió de contaminants i que es mantingui, la major part de l’any, dins dels límits establerts per normativa.

Aquest any, amb el confinament i les restriccions de mobilitat, la qualitat de l’aire ha millorat respecte el 2019. Les dades mostren una disminució dels nivells de diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió  a partir del mes de març. A l’abril és quan es va assolir una major reducció de NO2 (un 60%), ja que va ser aquell mes quan més es va reduir la circulació de vehicles, en concret un 72%. I, en canvi, el mes de juliol va ser quan més van disminuir les PM10 (un 36,86%) respecte l’any anterior. 

Pel que fa a les diferents fases de restriccions, s’observa que durant el confinament total de la primera onada, entre el 14 de març i el 26 d’abril, es va produir una reducció del 59% dels nivells de NO2 i del 19% de PM10 respecte al mateix període de l’any 2019. A partir del 27 d’abril i fins el 21 de juny, amb el desconfinament per fases, es va produir una reducció del 51% en diòxid de nitrogen i del 22% en partícules en suspensió. A partir del 22 de juny, tot i la finalització de l’estat d’alarma, la flexibilització de les mesures restrictives i l’inici del període estival, es va mantenir la tendència a la baixa respecte el mateix període del 2019, amb una reducció del 26% en NO2 i del 16% en PM10.

Finalment, en aquesta segona onada, del 14 de setembre al 22 de novembre, els nivells de NO2presenten una reducció del 18%. Pel que fa als nivells de PM10 són molt similars als obtinguts el mateix període del 2019, ja que els dies 21 i 22 d’octubre, la Generalitat de Catalunya va declarar un “Episodi ambiental de contaminació per PM10” a tot el territori català, degut a la intrusió de pols africana a l’atmosfera. Aquest fet va comportar superacions puntuals del valor límit de PM10 (50 µg/m3) a la ciutat de Girona que van fer augmentar la mitjana del període.

Instal·lació de quatre sensors municipals

Per tal de millorar l’obtenció de dades sobre la qualitat de l’aire, l’Ajuntament de Girona ha instal·lat quatre sensors municipals a la ciutat com a prova pilot. Estan ancorats a fanals ja existents i es troben, concretament, a la plaça del Marquès de Camps, a la plaça de Núria Terés i Bonet, a la plaça de l’Hospital i a l’encreuament entre el carrer de Reggio Emilia i el carrer del riu Cardener. Si el sistema dona bons resultat, està previst estendre’l per tota la ciutat.

Els sensors permeten saber dades com la temperatura, la humitat relativa, la pressió atmosfèrica, el soroll ambiental i els nivells de diòxid de nitrogen, d’ozó, de les partícules en suspensió, de monòxid de nitrogen i de monòxid de carbó. Gràcies a aquest sistema es podrà integrar tota la informació directament a la plataforma analítica municipal i abaratir la despesa de gestió i manteniment.

Està previst que, en els pròxims mesos, tota aquesta informació estigui disponible per a la ciutadania. A través d’una plataforma oberta a tothom, els veïns i veïnes podran consultar a temps real l’estat de l’aire de Girona.

Per altra banda, l’Ajuntament de Girona continua realitzant el seguiment de la qualitat de l'aire en diversos punts de la ciutat a través d'una xarxa semi-permanent de mesura de diòxid de nitrogen (NO2), mitjançant tubs passius del tipus Palmes. Aquest mètode està establert com a mètode indicatiu segons la Directiva 1999/30/EC.