L’IAS ampliarà el Servei d’Urgències de l’Hospital Santa Caterina

Serà un espai polivalent per a pacients crítics en cas de crisi sanitària

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha tret a licitació les obres d’ampliació del Servei d’Urgències de l’Hospital Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Gironès) per un import de 2.041.824,04 euros (IVA inclòs).

L’objectiu principal del projecte és augmentar la capacitat de resposta hospitalària i del propi servei, en previsió de futures crisis sanitàries o d’altres situacions que exigeixin adaptacions polivalents sense haver d’interferir en l’activitat de l’hospital i del propi servei, tant en l’àmbit de l’atenció especialitzada com en de l’atenció a la salut mental, per poder donar així la resposta assistencial adequada a la població de referència del centre.

L’Hospital Santa Caterina atén la població del Gironès sud i la Selva interior (170.000 habitants), com a hospital comarcal, però és de referència per al conjunt de la Regió Sanitària de Girona (730.000 habitants) en l’àmbit de la salut mental i l’atenció al pacient crític.

En l’actual Servei d’Urgències hi coexistien prèviament a la pandèmia de la covid-19, les urgències generals, les urgències psiquiàtriques i les ginecològiques que compartien circuits, sales d’espera i espais, amb dos boxos d’aïllament per donar resposta a la població de referència. La crisi sanitària del passat mes de març va obligar a l’hospital a transformar el funcionament del Servei d’Urgències i del propi centre per assegurar, d’una banda, els circuits independents d’atenció als pacients urgents amb sospita de covid-19 i de “no covid”, i d’altra banda, per assumir el volum de pacients crítics amb diferents graus de gravetat procedents de tota la Regió Sanitària de Girona.

L’adaptació del Santa Caterina a la crisi de la covid va suposar, en aquesta primera fase, la conversió de l’Hospital de Dia en una àrea d’atenció al pacient urgent i greu amb covid, de manera que el Servei d’Urgències pogués atendre les urgències generals no covid, i al pacient semicrític que no tenia cabuda a l’UCI del centre, de nou llits. Així, l’àrea cures i vigilància intermèdia del Servei d’Urgències es va reconvertir en una UCI 2, amb sis llits, per poder atendre les necessitats de pacients crítics de la Regió Sanitària de Girona.

En aquesta primera fase, la reorganització dels espais assistencials per donar resposta a la crisi sanitària va significar aturar l’activitat pròpia de l’Hospital de Dia, i conseqüentment, la cirurgia programada, tractaments i proves diagnòstiques. També va ser necessari reubicar les urgències de ginecologia i obstetrícia, de pediatria i de salut mental a altres zones de l’hospital i del parc hospitalari. Superat el punt àlgid de la pandèmia, el centre va transformar una de les unitats d’hospitalització amb usos de suport a l’activitat en una àrea assistencial en previsió de la segona onada.

En aquesta segona fase de la pandèmia, l’Hospital Santa Caterina aborda la reorganització de l’activitat assistencial, novament, amb la reconversió de l’Hospital de Dia mèdic-quirúrgic en una UCI 2, amb vuit boxos. Tot i això, aconsegueix mantenir l’activitat de l’Hospital de Dia d’atenció al pacient quirúrgic en una de les sales d’aquesta unitat d’hospitalització, disminuint així l’impacte sobre l’activitat assistencial del bloc quirúrgic, amb l’habilitació també d’una zona per a la clínica del dolor, sala de reanimació de l’àrea quirúrgica i àrea de recuperació de les endoscòpies.

En aquest context, el Consell d’Administració de l’IAS decideix aquest estiu tirar endavant la redacció del projecte d’ampliació del Servei d’Urgències amb el beneplàcit del Departament de Salut, fonamentat en la idea d’un equipament polivalent que pugui donar resposta a la demanda d’atenció al pacient crític de la Regió Sanitària de Girona en cas de crisi sanitària. L’inici de les obres està supeditat al pressupost 2021.

Ampliació pel soterrani

Quan es va construir el nou Hospital Santa Caterina al 2004 en els terrenys del Parc Hospitalari Martí i Julià es van preveure espais de reserva per a futures necessitats assistencials i de suport a l’activitat en l’àrea del semisoterrani.

Així, en aquesta zona s’hi ha pogut donar cabuda a l’equipament de ressonància magnètica, al Laboratori Clínic territorial de Girona, en el tram del Centre Sociosanitari, i s’hi durà a terme també la futura ampliació de l'Hospital de Dia del Santa Caterina, adjudicada recentment. De la mateixa manera, l’ampliació del Servei d’Urgències es projecta en aquesta àrea de semisoterrani de l’hospital sobre una superfície aproximada 550 metres quadrats.

Espais polivalents i un disseny arquitectònic integrat a l’hospital

El disseny del projecte assistencial, en què hi han participat els professionals dels diferents serveis de l’hospital, es fonamenta en la polivalència i versatilitat. En cas de situació pandèmica, el nou equipament permetrà posar a disposició de la Regió Sanitària de Girona de 16 llits per a pacients crítics o semicrítics, amb garanties d’aïllament, sense afectació a la resta de l’activitat assistencial i funcionament del centre.

Els nous espais comptaran amb  una zona d’observació per a quatre pacients, un box doble, nou boxos tancats i un box d’aturades en cas d’emergència, tres consultes, tres sales d’espera, dos controls diferenciats i de l’espai corresponent a les àrees de suport (magatzem, office, residus, neteja..). En cas d’una futura nova normalitat, aquest espai permetrà donar la resposta adient a l’increment de les urgències que ha tingut l’Hospital Santa Caterina en els últims anys, facilitant aquesta atenció amb dos circuits independents de pacients amb simptomatologia diversa (respiratòria, psiquiàtrica, etc.).

El disseny arquitectònic projecta una ampliació totalment integrada dins l’edifici existent i perfectament comunicada amb l’actual Servei d’Urgències i els serveis de suport necessaris per al desenvolupament de l’activitat. La nova estructura està concebuda perquè tot el servei pugui treballar com a sola unitat o bé com a dues unitats totalment independents donat el cas. El projecte inclou les instal·lacions de tractament d’aire específiques pensades en clau de seguretat, amb etapes de filtratge que retenen el 99’95% de les partícules superiors a 0’3 micres i renovació amb aire exterior.

Des de l’inici de la crisi sanitària, les UCI del Santa Caterina han atès 120 pacients, dels quals 24 han estat ingressats a les UCI 2, habilitades amb caràcter d’urgència i de forma transitòria en cada onada de la pandèmia. Un 27% dels pacients ingressats provenen d’altres àrees de la Regió Sanitària de Girona. L’estada mitjana dels pacients a l’UCI del centre, que es va posar en funcionament el gener de 2019, és de 9,1 dies, que significa un 37,6% més que l’any 2019 a causa de l’efecte covid; i l’estada mitjana a les UCI 2, amb pacients menys greus, se situa entre 4-5 dies. Per la seva banda, el Servei d’Urgències de l’Hospital Santa Caterina ha atès des del mes de març i fins al desembre un total de més de 1.400 urgències de pacients amb covid o sospita de covid. L’any 2019 el servei va atendre 55.000 urgències i prop de 5.000 urgències psiquiàtriques. En cinc anys les urgències ateses han crescut prop del 30%.