Guanyem Girona afirma que aquest curs s'ha ''accentuat'' la segregació escolar

Critica que els centres de màxima complexitat són els que tenen "més alumnat nouvingut o amb necessitats especials"

Guanyem Girona ha analitzat les dades de matriculació escolar publicades pel Consell Municipal d'Educació (CEM) i ha detectat que la segregació escolar a la ciutat "s'ha accentuat". El regidor Pere Albertí explica que les escoles i instituts amb més complexitat educativa "són les que han acabat matriculant més alumnat amb necessitats educatives especials". És a dir, infants que per condicions psicopedagògiques o socials necessiten més atenció, o alumnes nouvinguts a qui s'ha de fer adaptació (i que en alguns casos, s'incorporen a mig curs).

"Lluny d'alleujar la càrrega de feina que suposa atendre aquesta mainada, les escoles considerades de màxima complexitat de Girona continuen essent les que reben més alumnat que requereix una atenció especial", lamenta Albertí. El regidor també afirma que aquestes desigualtats no només es donen entre la pública i la concertada, sinó també entre els diferents centres públics.

Analitzant les dades, Albertí assenyala que a primària, tot i que en un principi es faci un repartiment equitatiu de les places d'alumnat amb NEE, a la pràctica això no és així. Perquè les escoles públiques en reben més. "Així, aquests centres, que atenen el 65% de l'alumnat, concentren el 72% de les NEE; mentre que els concertats, amb un 35% de l'alumnat de la ciutat, només n'atenen el 28%", lamenta Guanyem.

La formació també diu que, quan es mira centre per centre, aquí les diferències encara són més accentuades. Perquè Girona té escoles amb només un 6% de l'alumnat amb NEE i altres, com és el cas de Font de la Pólvora, on aquest percentatge s'enfila fins al 72%.

El regidor de Guanyem també considera "molt preocupant" que centres de màxima complexitat que ja atenen un percentatge elevat d'alumnes amb NEE, també estiguin assumint un gran nombre d'alumnat nouvingut. "I a mesura que passen els cursos, el fenomen del repartiment desigual es va agreujant", subratlla Albertí.

"Més aguts" a secundària

Per això, Guanyem destaca que a secundària, aquests desequilibris no tan sols "es reprodueixen" sinó que "encara són més aguts". I novament, la formació es remet a les xifres del CEM per exemplificar-ho. Guanyem diu que, de mitjana, els instituts públics gironins tenen un 23% d'alumnat amb NEE, i que més de la meitat dels estudiants nouvingut es concentren en quatre instituts. Per contra, als concertats, només un 17% de l'alumnat té NEE.

Albertí també explica el cas de l'únic institut considerat de màxima complexitat a la ciutat (el de Santa Eugènia). El regidor diu que el 29% de l'alumnat matriculat al centre està considerat amb NEE, el percentatge més elevat de tota la ciutat. I que, al mateix temps, aquest institut també és el que ha hagut d'integrar més alumnat nouvingut, gairebé el 15%, mentre que d'altres centres no arriben al 3%.

"Això significa que els equips docents i directius tenen una feina més feixuga, perquè ha de ser més personalitzada", diu el regidor de Guanyem. "Les decisions preses des d'Educació i avalades pel govern gironí han tingut conseqüències molt negatives per a aquest centre, i no es fa prou per revertir aquesta dinàmica", hi afegeix.

"Girona va enrere"

Pere Albertí subratlla que "la tendència segregadora a la ciutat en l'última dècada" demostra que "Girona va enrere". El regidor es remet a un informe del Síndic de Gregues del 2008, en què ja s'advertia que alguns centres se sentien "desbordats" i assegura que, "especialment aquests darrers anys", la "desigualtat educativa s'ha accentuat".

Per a Albertí, arran d'aquesta diagnosi, allò que toca ara és "seguir els passos marcats al Pacte de Ciutat per Combatre la Segregació Escolar i treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa". "Les dades demostren que les mesures preses fins a l’actualitat són clarament insuficients i cal seguir treballant amb mesures més valentes", afirma.

Segons el regidor de Guanyem, això passa per augmentar els recursos als centres més complexos, exigir més implicació de les concertades, millorar la detecció i repartiment de NEE i alumnat nouvingut i garantir el manteniment de les línies educatives públiques. I aquí, Albertí també adverteix que els canvis en la zonificació escolar "no són la solució definitiva al greu problema de la segregació a Girona".