Comencen les obres d'ampliació de la comissaria de la Policia Municipal de Caldes de Malavella

Els treballs tenen un pressupost de 113.343 euros

Caldes de Malavella (Selva) ha començat les obres de reforma i ampliació de l'edifici aïllat destinat a la comissaria de la Policia Municipal, situat en una parcel·la d'equipaments municipals annexa a les actuals dependències municipals.

L'edifici actual està format per una planta baixa composta d'un punt principal d'informació i atenció ciutadana, dos despatxos, arxiu, un lavabo i dos vestidors, un per homes i un altre per dones. En la zona exterior de l'edifici hi ha un porxo que dóna accés a l'interior de l'edifici.

En el disseny de l'ampliació de l'edifici, s'ha considerat mantenir l’extensió actual i crear a la part nord, adossat a l'edificació existent, un nou cos d’edificació de planta baixa amb una volumetria igual a l’edifici existent. 

L'equipament té un programa funcional adaptat, que està compost en la planta baixa: de zona d'accés, recepció i punt d'informació, sala office, sala de vídeo vigilància, servei higiènic adaptat, distribuïdor/armer, vestidors per homes i dones, arxiu, magatzem, despatx del sergent i sala de reunions.

Així doncs, les obres que s’estan realitzant són l'enderroc de tota la part de vestidors, per tal de redistribuir-hi els nous vestidors, l'armer i el servei adaptat, i l'obertura d'un accés a la façana nord per enllaçar l'edificació existent amb l'ampliació. També es desmuntaran i retiraran el mobiliari i totes les instal·lacions afectades pel projecte, així com els elements vegetals i la tanca de filat situada a la part est.

L’ampliació arriba set anys més tard de la inauguració de l’equipament, deu anys més tard de la creació del cos i amb consonància amb el creixement de la plantilla i cos de la Policia Local. 

El pressupost d'execució material per la construcció de l'ampliació del local de la comissaria ascendeix a la quantitat de 133.342,60 euros.

Col·laboració amb les policies locals de Llagostera i Cassà de la Selva

Els tres consistoris han aprovat la col·laboració de les tres policies locals amb l’objectiu d’optimitzar la prestació del servei policial per incrementar els nivells d’operativitat, eficàcia i eficiència dels seus serveis, refermant-se en el principi que l’administració ha de cercar sempre l’eficàcia dels recursos públics i la cooperació administrativa per prestar un millor servei als ciutadans.

Amb la col·laboració també s’unificaran compres i materials operatius, s’establirà un pla de formació continuada, un Pla de Treball i Activitats conjunt, un catàleg de punts estratègics repartits pels tres termes municipals, un catàleg de situacions de risc o d’emergència així com es podrà establir un canal de comunicació unitari.

El Cos de Policia de Caldes de Malavella està format per un sergent, 2 caporals i 9 agents; el de Cassà de la Selva està format per 1 sotsinspector, 1 sergent, 3 caporals i 14 agents; i el cos de Llagostera consta d’1 sergent, 2 caporals i 14 agents.

Càmeres de vigilància

Per augmentar la seguretat al poble també s’instal·laran 13 càmeres de seguretat. Aquestes càmeres detectaran les matrícules dels vehicles que accedeixin al municipi per processar la informació directament amb les llistes negres de la policia, per tal de tenir constància de quins vehicles amb antecedents delictius entren al poble i poder actuar a temps abans que es cometi qualsevol infracció.

Amb totes aquestes millores el cos de policia local de Caldes de Malavella estarà més preparat per atendre les necessitats que demana una població de prop de 60km2 i 8.000 habitants

Per l’alcalde, Salvador Balliu “fa temps que posem esforços en reforçar la Policia Local, necessiten més recursos per millorar la seva eficiència i amb l’ampliació de la comissaria, la col·laboració amb altres policies locals, a més de l’adquisició de les càmares de vigilància aconseguirem millorar-ne la productivitat, que actualment ja és molt elevada”.