Comencen el desmantellament d'una minicentral hidroelèctrica a Molló per millorar la connectivitat fluvial

Els treballs duraran quatre mesos amb un cost de 208.000 euros

Els treballs per desmantellar la minicentral hidroelèctrica de Molló (Ripollès) ja han començat i tindran una durada d'uns quatre mesos. Amb un cost de 208.000 euros, es demoliran les estructures amb un martell hidràulic i elements auxiliars per al tall amb soldadura alhora que es faran noves esculleres.

També es retiraran les truites i s'alliberaran aigües amunt. L'objectiu final és millorar la connectivitat fluvial de la conca del Ter per recuperar el cabal natural en un tram fluvial protegit per ser reserva genètica de truita autòctona. L’actuació, duta a terme per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Infraestructures.cat -amb la coordinació i supervisió de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

La demolició es farà amb martell hidràulic i elements auxiliars per al tall amb soldadura. Els materials resultants de la demolició (formigó i ferralla) es transportaran a un abocador controlat. Un cop desmantellada, s’utilitzaran els blocs de pedra existents a la zona d’obres (de les antigues esculleres) per a fer noves esculleres de protecció dels marges del torrent, minimitzant el risc de desbordaments. També es farà una pesca i retirada de truites, i posterior reintroducció aigües amunt per a evitar possibles afeccions i es tindrà especial cura en la reintroducció dels sediments acumulats a la presa durant aquests anys, per evitar danys aigües avall.

La principal infraestructura de captació té una alçada des dels fonaments fins a la cota de coronació del sobreeixidor de 6 metres, la qual cosa suposa uns 4,5 metres des del llit del riu i una amplada de banda a banda de la llera de 8 metres. Es demoliran diverses infraestructures de la minicentral, concretament l’assut i la captació en el riu Ritort, les captacions en el torrent de Fabert i la conducció de transport en el tram de creuament en aquest darrer curs fluvial. Prèviament, s’han fet actuacions consistents en condicionar dos camins d’accés, el desmuntatge d’elements presents en la captació i la retirada i redistribució de sediments aigua avall de la minicentral.

Garantir el cabal ecològic

El riu Ritort i el torrent de Fabert assoleixen un cabal màxim durant la primavera arran del desgel i s’inclouen dins de l’àrea de reserva genètica de la truita de riu. És per això que els treballs respectaran el període de fresa i reproducció d’aquesta espècie, que té lloc entre novembre i febrer. Aquesta actuació "garantirà la connectivitat fluvial d’aquest tram de riu, afavorint el flux constant d’aigua i eliminant els obstacles".

En l’actual període de planificació (2016-2021) l'ACA preveu previst destinar 8,7 MEUR en mesures per garantir la connectivitat fluvial i la implantació dels cabals ecològics a les conques internes de Catalunya. Des del mes de juny de 2020, s’han de garantir els cabals ambientals en el 100% dels rius de les conques internes.