Avís de superació del llindar d'ozó a les comarques gironines

Es recomana a col·lectius de risc que evitin fer esforços físics a l'aire lliure durant temps prolongat fins a les vuit del vespre

L'avís s'emet en base al comunicat de la Direcció General de Qualitat Ambiental a través del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, de que s'ha superat, el llindar d'ozó troposfèric a la zona de qualitat de l'aire de les comarques de Girona (Per sobre dels 190 μg/m3, al punt de mesurament del Montseny) i a la zona de qualitat de l'aire de la Plana de Vic (Per sobre dels 208 μg/m3 al punt de mesurament de Vic i 181 μg/m3 al de Tona).

En les àrees on se supera el llindar, es possible que part de la població sensible (malalts de cor i de pulmó, persones amb altres malalties, infants i gent gran) presenti símptomes de malestar, afectacions respiratòries i/o irritacions oculars i de gola. Amb tot, no es tracta d'una situació de risc elevat, sobre tot per la ciutadania en general.