Localitzen un document que situa al 1591 el primer edifici del nucli urbà de l'Escala

L'informe s'ha descobert durant la investigació per a l'exposició 'Dels mercaders d'Empúries als pescadors de l'Escala'

En el nou document s'especifica exactament que el compte d'Empúries lliure a "Joan Andreu, natural de França, pescador, d'un sòl de terra a objecte de fer una botiga en lo port de la Scala del terme del Castell d'Empúries, de catorze passos de llarg i vuit d'ample, afrontant a sol ixent amb la mar, a migdia, ponent i cerç amb terra de Sa Excel·lència".

Fins ara, es tenia constància que entre els anys 1476 i 1574 hi havia pescadors francesos que treballaven en aquesta zona perquè a França s'havia prohibit aquesta pràctica. En aquells moments, el que ara és el nucli urbà de l'Escala era només un port depenent d'Empúries. La referència documental més antiga de la qual es disposava de l'existència d'habitants en aquest nucli era de l'any 1628 amb el llibre de baptismes de la parròquia de Sant Martí d'Empúries que recull el bateig d'una nena, especificant que es tracta de la filla del flequer de l'Escala.

De moment, es està registrat que l'any 1660 ja existien 20 cases a l'Escala. L'any 1680 la població ja compta amb 80 veïns que demanen a la comtessa d'Empúries un permís per construir una església pròpia. L'any 1776 l'Escala ja era cap de municipi i el 1789 el viatger Francisco de Zamora ja apunta que s'havien construït més de 500 cases.

El descobriment d'aquest nou document s'ha realitzat en el transcurs de la investigació per a l'exposició 'Dels mercaders d'Empúries als pescadors de l'Escala' inaugurada aquest passat dijous i que es pot veure al Museu de l'Anxova i de la Sal fins el proper mes de gener.