Liciten les obres de rehabilitació i millora del pont de la C-252 a Verges per un valor de 4 MEUR

Els treballs començaran abans de final d’any i tindran una durada de 6 mesos

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació de les obres de millora del pont de la C-252 sobre el riu Ter a Verges (Baix Empordà), per un import de 4,1 milions d'euros (MEUR).

Aquesta actuació consisteix en la rehabilitació integral de l’estructura, així com en el seu eixamplament per habilitar espai per al pas de vianants i ciclistes. Els treballs començaran abans de final d’any i tindran un termini d’execució previst de sis mesos. Aquesta obra s’emmarca en les actuacions que el Departament està desenvolupant per a la millora de les carreteres del Baix Ter.

El pont de la C-252 sobre el Ter a Verges data dels anys 40 del segle XX. Té una longitud d’uns 420 metres i està constituït per set trams que constituïen el pas pròpiament dit (tram central) i per deu trams d’acompanyament a cada costat (trams laterals), addicionats posteriorment per tal d’assolir la gran capacitat de desguàs necessària en els períodes d'avinguda.

Els treballs que ara s’impulsen inclouen, principalment, pel que fa a la rehabilitació de l’estructura inclouen la rehabilitació del tauler, reforç de les fonamentacions, reposició de recolzaments, execució de juntes, millora de desguassos, millora del sistema de contenció i rehabilitació del ferm.

Així mateix, s’eixamplarà la vorera del costat est (aigües avall) per a permetre el pas en condicions de seguretat tant de vianants com de ciclistes. Aquesta ampliació de la vorera, fins assolir 1,5 metres d’amplada, s’efectuarà mitjançant una estructura metàl·lica en voladís. Per a donar-hi continuïtat, es preveu formar una berma d’1,8 metres d’amplada fins a La Mota i el camí del Mas Badia.