Es van recaptar 37,78 MEUR menys en impostos a les comarques gironines l'any passat

La supressió de l'impost de Successions als familiars directes fa caure un 51% els ingressos d'aquest tribut

La reforma de l'impost de Successions, que el Govern va aprovar l'abril de l'any passat, tenia dos objectius clars. El primer, posar fi a la discriminació que patia Catalunya respecte altres comunitats, i el segon, evitar que els patrimonis catalans marxessin del país a la recerca de millors condicions fiscals.

La mesura consistia en la bonificació del 99% d'aquest tribut per als graus de parentiu més directes (els I i II). És a dir, els cònjuges, ascendents i descendents més pròxims (pares, fills i néts). El Govern va tirar endavant la reforma a l'abril, però la seva aplicació es va fer amb efectes retroactius a 1 de gener del 2011.

Tot i que l'impost de Successions es continua recaptant en casos com ara germans, nebots, oncles o persones sense parentiu, la reforma ha suposat que la recaptació d'aquest tribut hagi baixat a les comarques gironines més de la meitat. En concret, un 51,70%. El 2010, el Govern va recaptar 53,04 MEUR per aquest concepte. L'any passat, van ser-ne 25,62.

A banda d'aquest impost, l'estadística de recaptació d'impostos a les comarques gironines també posa de manifest com la crisi econòmica continua passant factura a les arques de la Generalitat. Sobretot, en tot allò que fa referència al sector immobiliari.

I és que el gruix de la recaptació global (més del 60%) el continuen acaparant els tributs que fan referència directa al sector de la construcció. En concret, els ingressos per Actes Jurídics Documentats (que grava les hipoteques al registre) i Transmissions Patrimonials (referit, entre d'altres, a la compra de pisos de segona mà).

D'aquests dos tributs, l'any passat la recaptació del d'Actes Jurídics Documentats es va ensorrar i va caure un 27,36% (passant de 32,43 MEUR a 23,55). Si s'interpreten els números, això és un clar reflex de la caiguda de compres d'habitatges d'obra nova a les comarques gironines.

A més de les conseqüències de la crisi (manca de crèdit i de capacitat d'estalvi), part d'aquest estroncament en les vendes es relacionaria amb la fi de la deducció en renda per a habitatge habitual aplicada pel govern Zapatero. Tot i que ara el PP l'hagi recuperada, com que durant el 2011 aquesta mesura era vigent, això va frenar operacions de compravenda.

En el cas de l'impost de Transmissions Patrimonials, però, la situació és diferent. Aquí la recaptació va experimentar un tímid augment (del 7,60%) i es va passar de 55,61 MEUR a 59,84 MEUR.

El casino de Lloret es deixa notar

L'estadística de recaptació a les comarques gironines també mostra com l'obertura del Gran Casino Costa Brava de Lloret de Mar (Selva) s'ha deixat notar. I és que de l'impost específic per a casinos -i que paguen Peralada i Lloret- els ingressos per a les arques públiques han augmentat un 35%. En concret, s'ha passat dels 1,69 MEUR als 2,28.

De totes maneres, però, això no ha fet remuntar la recaptació del paquet d'impostos que graven els jocs (i que també inclou rifes, bingos i màquines escurabutxaques). En global, els Tributs sobre el joc han caigut un 7,04% (passant de 23,21 als 21,58 MEUR).

135,86 MEUR en tributs propis i cedits

L'any passat, en conjunt, el Govern va ingressar 135.868.956,05 euros procedents dels tributs propis i dels cedits per l'Estat a la demarcació. Dins del primer bloc s'hi troben l'impost sobre grans establiments comercials i el gravamen de protecció civil. Dins del segon, els tributs que fan referència al sector immobiliari, Successions i Donacions i els que es graven sobre el joc.

L'any passat, a les comarques gironines, la recaptació líquida de la Generalitat va caure en 37,78 MEUR. Si es trasllada aquesta xifra en percentatges, això suposa una davallada del 21,76% dels ingressos respecte l'exercici 2010 (aleshores, es van recaptar 173,65 MEUR).

D'altra banda, segons recullen les dades, el 2011 les arques públiques van ingressar 3,64 MEUR per l'impost de donacions, un 45% menys que l'anterior exercici (quan van ser 6,71 MEUR). Pel què fa als impostos propis (grans establiments comercials i gravamen de protecció civil), el Govern va recaptar per aquests conceptes 12.774,46 euros.

Percentualment, la davallada global de recaptació registrada a les comarques gironines durant el 2011 és un punt i escaig més intensa que la mitjana catalana (21,76% i 20,65%, respectivament). A tot el territori català, la Generalitat va ingressar 1.770,37 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat.