Una empresa anglesa vol investigar l'existència de petroli al Ripollès

La Direcció General de Mines està estudiant la petició des del punt de vista tècnic i mediambiental

La Direcció General de Mines, que forma part del departament d'Empresa i Ocupació, està comprovant si la petició presentada per l'empresa Teredo Oils per investigar si hi ha petroli al subsòl del Ripollès és viable. Segons Empresa i Ocupació, s'ha d'estudiar si la petició té sentit des d'un punt de vista tècnic però també si té algun impacte des del punt de vista mediambiental.

El departament ha assegurat que no hi ha un termini de temps fixat per donar el vist-i-plau a la petició de l'empresa anglesa o bé denegar-la. Tot i això, han assegurat que si la petició tirés endavant, s'obriria un període de dos mesos perquè altres empreses puguin optar també al projecte. Si es concedís el permís per fer l'estudi, aquest podria tenir una validesa de sis o set anys.

Segons Empresa i Ocupació, aquest tipus d'investigacions consisteixen en elaborar diferents estudis i informes geotècnics i també es podria fer una petita perforació. En el supòsit que l'empresa acabés fent l'estudi i els informes pertinents i volgués explotar els possibles recursos localitzats, hauria de demanar els permisos pertinents al Ministeri d'Indústria.

La Generalitat ha recordat que amb anterioritat diferents empreses ja han sol·licitat permisos per investigar l'existència d'hidrocarbus al Ripollès però que cap d'ells ha acabat prosperant.