Adif acaba les obres a l'estació d'Hostalric, d'un cost de 435.000 euros

Els treballs complementen els ja executats per Foment per millorar l'accessibilitat

Els principals treballs que ha executat Adif són l'elevació de les dues andanes de l'estació fins a arribar a una altura de 68 cm sobre la cota del carril al llarg de 200 m, amb l'objectiu de facilitar un accés més segur als trens.

L'adequació de les andanes ha inclòs, a més, la col·locació de nou paviment, amb una peça diferenciada de vora d'andana i una franja podotàctil destinada a persones amb discapacitat visual. També, entre les dues andanes s'ha instal·lat un pas amb paviment de cautxú antilliscant destinat a operacions de manteniment.

De forma paral·lela, s'ha habilitat un aparcament per a bicicletes i s'ha adequat el tancament de les instal·lacions amb la finalitat d'incrementar la seguretat, tant per als ciutadans com per a les circulacions ferroviàries. D'aquesta manera, s'ha restaurat el tancat en el límit amb la plataforma de la línia d'alta velocitat en el costat nord, i s'ha completat en la zona sud.

Així mateix, s'ha ampliat el subministrament d'energia per a la il·luminació del pas inferior, les bombes de drenatge i l'enllumenat de la zona d'aparcament, i s'ha renovat la il·luminació de les andanes.