Un projecte gironí guanya un premi internacional pel disseny d'una casa sostenible a Alaska

Un equip de professors, exprofessors i alumnes de la UdG ha dissenyat l'habitatge

Aconseguir dissenyar un habitatge confortable i eficient a Alaska significa que s'és capaç de fer-ne d'altres amb les mateixes característiques "en tots els altres llocs del món". D'aquesta manera el director d'una de les entitats convocants del concurs, Dan Duame, valorava la capacitat dels autors dels projectes guardonats, que han aconseguit un immoble el màxim de sostenible en un dels climes més adversos del món.

El projecte gironí està signat per 2SiS arquitectes i CO2EN energy consulting i ha quedat en tercera posició després que s'hi hagin presentat 104 equips multidisciplinars de 21 països.
2SiS arquitectes és un despatx format per l'exprofessor de la UdG David Marès; el professor d'arquitectura de la UdG Josep Callís, i l'arquitecta de la primera promoció de la UdG Elisabet Palma, amb la col·laboració de l'estudiant d'arquitectura de la universitat Eddie Chalecki. Ubicat a Girona, treballa des de l'àmbit local en la difusió, pràctica i investigació de la sostenibilitat en el camp del disseny i de l'edificació.

CO2EN energy consulting és una consultoria encapçalada per l'enginyer industrial i exprofessor de la UdG Antoni Márquez, situada a Banyoles i dedicada a l'estudi, pràctica i investigació de sistemes energètics sostenibles.

Els dos estudis gironins s'han unit per presentar-se al concurs convocat per l'Aleutian Housing Authority i l'International Living Future Institute, que ha fet públics els resultats recentment a Portland (Oregon, EUA).

La idea fonamental del projecte gironí és la separació física entre la part de l'habitacle i la part necessària per ser autosuficients energèticament. L'habitatge té uns 150 metres quadrats, tres habitacions, un traster, un bany, una cuina i una sala d'estar. El projecte parteix del mínim impacte al terreny, situant l'edifici elevat per respectar el curs natural de la flora i fauna local.

D'altra banda, una vegada acabat el cicle de vida de l'habitatge, pot ser desmuntat peça a peça i retornar el terreny al seu estat original retirant fàcilment fins i tot els fonaments. Els materials que s'ha utilitzats en el disseny compleixen les prescripcions de Cascadia Green Building Council. Els fonaments són d'acer ancorats helicoïdalment al terreny i l'estructura, i els acabats són de fusta. El recobriment és de planxes de zenc. L'edifici no contempla ponts tèrmics en el seu disseny i està embolicat en tot el seu perímetre per 20 cm d'aïllament fet amb derivats de la fusta.