Què es pot i què no es pot fer a la fase 1 de la desescalada?

Et els dubtes més habituals

El proper dilluns Girona entra a la fase 1 de la desescalada, durant la qual els ciutadans tindran llibertat de circulació dins l'àmbit territorial per poder fer activitats comercials, practicar esport o reunir-se amb altres persones.

En aquesta etapa de desconfinament es permeten la reunions de familiars i amics fins a un màxim de 10 persones, ja sigui en domicilis particulars o terrasses. Pel que fa.a l'activitat econòmica, reobren els comerços minoristes de fins a un màxim de 400 metres quadrats de superfície sempre que no estiguin en centres comercials, que seguiran tancats.

Aquesta és una llista de coses que es poden i no es poden fer:

Puc anar a veure familiars/amics/veïns a casa seva?

Sí, està permès dins la mateixa regió sanitària del domicili propi mantenint la distància de seguretat i la resta de mesures preventives. No es recomana visitar les persones vulnerables (més grans de 70 anys, persones amb malalties que poden afectar...). Cal evitar el contacte físic en general (petons, abraçades, etc.), sobretot amb les persones més vulnerables. També es permet en general l'assistència a domicili per tenir cura de persones vulnerables o dependents i per recollir menors d'edat als domicilis dels progenitors o tutors sense límit de regió sanitària, inclòs el règim de custòdia compartida o similar.

Puc quedar amb gent al carrer?

Els grups màxims de persones són de 10 persones (aquest límit no s'aplicarà a persones que visquin juntes). Durant aquests contactes socials amb tercers s'hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de seguretat de 2 metres o establir mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans, etc.

Puc fer ús de les zones comunes de l'edifici on visc?

Cal respectar la limitació de grups d'un màxim de 10 persones mantenint les mesures de seguretat (distància de 2 metres, no contacte físic...). Eviteu el contacte amb els elements comuns, com ara bancs i similars.

Al carrer he de portar mascareta?

No és obligatori al carrer, però és recomanable utilitzar mascareta sempre que es pugui, sobretot en espais tancats i al transport públic, on és obligatori. No és recomanable per a nens de 0 a 3 anys.

Es pot anar a la platja, al bosc o als parcs?

Sí, en l'activitat d'esport o passejada, d'acord amb les limitacions del nombre de persones i a les franges horàries permeses, sempre que l'ajuntament no les hagi tancat per seguretat.

Es pot fer turisme actiu i de natura?

Sí, per a grups màxims de 10 persones, amb empreses registrades de turisme actiu. Preferentment mitjançant cita prèvia. No es poden fer en locals o establiments, que només podran estar oberts a la zona de recepció i vestidors, si és el cas, i garantint sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?

Ús individual amb caràcter general.

Hi ha excepcions a l'ús individual de vehicles particulars?

En vehicles particulars de fins a 9 places, si els ocupants viuen junts es permet l'ocupació total del vehicle (sense obligatorietat de mascareta). Si els ocupants no viuen junts, es permet fins a 2 persones per fila si utilitzen mascaretes i respectant la màxima distància possible entre els ocupants.

També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d'empresa?

Sí, les mateixes que en el cas anterior. A més, en el cas de camions, furgonetes o altres de similars amb una única fila de seients, hi podran viatjar 2 persones amb mascareta i garantint la distància màxima possible. En els autocars que lloguen les empreses per al transport, incloent-hi el transport dels seus treballadors, cal limitar l'ocupació de places deixant un sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte en el cas que els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar.

I dins de taxis i VTC?

Fins a un màxim de dues persones per fila de seients addicional a la del conductor (segona i tercera fila de seients si n'hi ha) amb la màxima distància possible entre els ocupants. En cas que tots els usuaris convisquin al mateix domicili podran anar tres persones per cada fila addicional de seients. No pot anar ningú al costat del conductor.

Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?

Sí, per les causes de mobilitat previstes. Es permet que hi vagin dues persones si porten casc amb visera o mascareta, o resideixen al mateix domicili. En motos d'ús compartit cal fer ús de guants per part del conductor i l'acompanyant; poden ser els guants habituals de protecció per a motoristes.

Funciona el transport públic?

Sí, però amb afectacions al servei i l'ocupació, amb l'objectiu d'evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei. És obligatori l'ús de mascareta. En el cas d'autobusos o trens en què tots els passatgers van asseguts, es limita l'ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte els casos en què els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar. En el cas de transport que inclogui viatgers dempeus, s'ha de mantenir la màxima distància possible, amb la referència de la meitat dels seients disponibles i de dos viatgers per metre quadrat a la zona de peu.

Puc anar a la meva segona residència?

Sí, dins la mateixa regió sanitària del domicili propi.

Puc anar a una segona residència fora de la meva regió sanitària si la meva parella hi té la residència habitual?

No, només hi pot anar qui hi tingui la residència habitual.

Sobre la sortida de nens i nenes al carrer

A quines hores poden sortir?

Entre les dotze del matí i les set del vespre, però només una vegada al dia. Es recomana evitar les hores de més afluència al carrer, sobretot al migdia. Estigueu atents si hi ha canvis normatius per a aquestes franges, atès que es poden modificar fins a 2 hores abans o després de l'horari actual tot mantenint la durada total de la franja horària.

On poden anar?

Poden caminar al voltant del seu domicili fins a un 1 km de distància.

Qui i com pot fer la passejada?

Nens i nenes fins a 13 anys inclosos, sempre acompanyats d'un adult. Sempre han d'anar acompanyats d'un únic adult (la mare, el pare, un altre familiar que visqui a casa teva o bé la persona cuidadora). Com a màxim podeu anar l'adult i fins a 3 germans. Aquesta limitació és compatible amb les trobades socials permeses de fins a 10 persones sense que s'apliqui la limitació del nombre de persones als que conviuen al mateix domicili.

Si es troben un amic o amiga o familiar, el poden saludar i xerrar?

Sí, poden xerrar una estona breu, però sempre cal mantenir la distància de 2 metres i no tocar-se, per precaució. El grup pot ser de màxim 10 persones, sense que s'apliqui a persones que conviuen.

Poden anar a veure els avis o padrins?

No és recomanable anar a casa dels avis o padrins. En tot cas, els grups podran ser de com a màxim 10 persones, sense que s'apliqui aquest límit en el cas de persones que conviuen al mateix domicili.

Sobre activitat física no professional a l'aire lliure per a persones de 14 anys o més

A quines hores puc sortir?

En municipis de 5.000 o menys habitants, les persones de 14 anys o més a qualsevol hora del dia entre les 6 i les 23 h. En municipis de més de 5.000 habitants: les persones de més de 70 anys o que necessitin acompanyament entre les 10 i les 12 h i entre les 19 i les 20 h; la resta de persones entre 14 i 70 anys, entre les 6 i les 10 h i entre les 20 i les 23 h. Estigueu atents si hi ha canvis normatius per a aquestes franges, actualment es poden modificar fins 2 hores abans o després mantenint la duració de la franja.

Amb qui es pot sortir a passejar?

Es pot passejar individualment o acompanyat d'una persona amb qui es conviu al domicili o de la persona cuidadora en el cas de persones que ho necessitin.

Amb qui es pot sortir a fer esport?

L'exercici físic únicament es pot fer de forma individual. En el cas de persones que ho necessitin, poden sortir acompanyades de la persona que les cuida.

Per on es poden fer les passejades?

Les passejades s'han de fer sempre a una distància màxima d'1 km del domicili habitual.

I la pràctica esportiva?

Es pot practicar esport a qualsevol via o espai públic, inclosos els espais naturals i aquelles zones verdes autoritzades, sempre dins el terme municipal del domicili habitual. Cal respectar els possibles tancaments d'espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les autoritats locals. També s'ha autoritzat la la pesca i caça esportiva.

Puc fer servir el cotxe o el transport públic per anar a fer esport o per passejar?

No, està expressament prohibit fer servir vehicles o transport públic per desplaçar-se per fer esport individual o passejar. Sí que es permet per anar a instal·lacions esportives.

Quines activitats esportives no professionals es poden practicar?

Es pot practicar qualsevol esport individual que no comporti contacte amb terceres persones. Per tant, no es permet l'esport col·lectiu (tampoc de dues persones) o en equip. Només es permet l'esport per parelles en instal·lacions esportives quan no hi ha contacte i es compleixin les mesures de seguretat. La normativa estatal no preveu específicament la pràctica esportiva amb vehicles de motor. No està previst per a la pesca i caça esportiva.

Puc anar amb la bicicleta?

Sí, es pot fer servir la bicicleta, de qualsevol tipus, i altres mitjans individuals com patins, patinets i similars.

Sobre l'obertura d'activitats comercials o similars

Quins establiments i locals poden obrir?

Totes les botigues i locals de serveis que havien estat tancats al públic amb motiu de l'estat d'alarma, si tenen una superfície no superior a 400 m2, amb limitació de l'aforament màxim dins els establiments, que serà del 30% de l'ocupació màxima. No es poden anunciar ni fer accions comercials amb resultat d'aglomeracions (això no afecta les vendes en rebaixa ni en oferta o promoció a través de les pàgines web). També concessionaris d'automoció, estacions d'ITV i centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície.

I els centres comercials?

No podran obrir els centres comercials ni les seves botigues o establiments. Sí que podran fer-ho les botigues o establiments que tinguin un accés directe i independent des de l'exterior.

Puc anar directament a l'establiment?

Sí, però sempre s'ha de garantir la distancia de seguretat i l'aforament màxim dins dels establiments serà del 30% de l'ocupació màxima. Cal cita prèvia per anar als concessionaris d'automoció, estacions d'ITV i centres de jardineria i vivers de plantes. No aneu a l'establiment si us trobeu malament, teniu diagnosticada la malaltia o esteu en aïllament.

Puc anar a qualsevol establiment de qualsevol municipi?

Sí, limitat a la vostra regió sanitària, però es recomana fer-ho sempre a prop del domicili al mateix municipi per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l'exterior. Està especialment justificat comprar fora del municipi quan el producte no estigui disponible al mateix municipi o es tracti de supermercats o similars per poder fer una compra concentrada o única.

Quantes persones poden ser dins l'establiment?

L'aforament màxim dins els establiments és d'un 30% respecte a l'ocupació màxima. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna haurà de complir la mateixa proporció.

Quan vagi al comerç o servei, puc entrar-hi amb acompanyant?

Es recomana anar-hi individualment i, en tot cas, accedir-hi acompanyant una persona amb discapacitat, menor o gent gran, si és necessari.

Cal garantir distàncies dins la botiga?

Sí, sempre cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi elements de protecció o barrera. La distància de seguretat de 2 metres estarà senyalitzada de forma clara amb marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització.

He de portar mascareta?

No és obligatori, però sí recomanable. En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de seguretat interpersonal, com són les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, tant el treballador com el client han d'utilitzar un equip de protecció (mascareta). En general, les persones treballadores de l'establiment hauran de portar-la si no es pot respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.

Puc demanar per anar al vàter a la botiga o local?

Només excepcionalment. El comerciant haurà de desinfectar l'espai immediatament després del seu ús.

Puc emprovar-me roba a la botiga?

Sí, podeu fer servir els emprovadors de forma individual. Després de cada ús individual, el comerciant haurà de netejar i desinfectar l'emprovador. Si no s'adquireix la peça de roba, el comerciant l'haurà d'higienitzar abans de posar-la a disposició d'un altre client.

Poden obrir els mercats municipals?

Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals ja podien funcionar i poden obrir les parades d'alimentació i begudes, productes higiènics, i d'altres de primera necessitat. Ara també la resta de parades d'altres productes.

Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris?

Sí, poden obrir, prioritzant les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.

Quines són les mesures que han d'adoptar els mercats setmanals, no sedentaris?

Pel que fa a les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal i d'altres de primera necessitat, es considera que formen part de l'autorització prèvia. Per a la resta de parades d'altres productes, l'ajuntament pot autoritzar-les amb la limitació del 25% de les parades habituals o autoritzades. L'afluència a l'espai del mercat setmanal ha de ser inferior a un terç de l'aforament habitual/total. Alternativament, es pot incrementar la superfície habilitada per al mercat setmanal, per assolir un efecte equivalent a aquesta limitació d'un terç de l'aforament. La distància entre les parades del mercat setmanal no sedentari a la via pública amb els vianants serà de dos metres en tot moment. Caldrà assenyalar de forma clara la distància de seguretat de 2 metres entre persones, amb marques, senyals o cartells.

Restauració i hostaleria

Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació i venda de menjars i begudes) poden obrir al públic?

Es permet l'obertura de les terrasses a l'aire lliure amb les condicions següents: ocupació màxima del 50% de les taules (respecte a la llicència municipal); distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules; màxim de 10 persones juntes en una taula (o grup de taules) respectant la distància mínima de seguretat; i en cap cas es pot consumir dins el local.

Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació i venda de menjars i begudes) poden vendre menjar i beguda?

Sí, poden acceptar comandes que hauran de servir a les terrasses, recollir els clients amb encàrrec previ o bé fer entrega a domicili. En cap cas es pot consumir dins el local.

Les comandes es poden fer al mateix establiment?

Sí. Recordeu també que es poden fer per telèfon o per internet.

Els treballadors han de disposar d'algun equipament especial?

El titular de l'activitat haurà de garantir que tots els treballadors disposin com a mínim de mascareta i gel hidroalcohòlic o sabó a la seva disposició per a una rentada de mans completa.

I, per als clients, hi ha d'haver alguna mesura d'higiene?

L'establiment haurà de tenir un dispensador de gel hidroalcohòlic a l'entrada a disposició dels clients. També caldrà fer una neteja i desinfecció dels equipaments de la terrassa, en particular taules i cadires entre un client i un altre. Es prioritzarà la utilització d'estovalles d'un sol ús. S'eliminaran productes d'autoservei com setrilleres, portatovallons, etc. Els elements auxiliars del servei s'emmagatzemaran en llocs tancats fora de zones de pas de clients i treballadors. S'evitarà l'ús de cartes d'ús comú. Es fomentarà el pagament amb targeta i es desinfectarà després de cada ús. L'ocupació màxima dels lavabos per als clients serà d'una persona (excepte necessitat d'assistència). S'hauran de desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops al dia.

Pot obrir el restaurant o cafeteria d'una àrea de servei o benzinera?

Sí, en les mateixes condicions que la resta de restauració i hostaleria.

Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?

Només venda per emportar-se, en cap cas consumició a l'establiment, a excepció de la terrassa, si en disposen, amb limitació d'aforament al 50%.