Geli posposa la creació del Consell Assessor de la Universitat de Girona

La UdG aprova que els professors titulars facin més hores de classe però sense arribar als màxims que estableix el reial decret

El Consell de Govern d'aquest dijous s'ha celebrat a la seu del Govern a Girona. Una decisió que ha pres la rectora, Anna Maria Geli, per garantir que la reunió es podia fer davant les amenaces dels estudiants de voler-la boicotejar. "Hi havia un risc i he pres la decisió de canviar-ho de lloc per garantir que es pogués fer", ha justificat la rectorat, que recorda que en el consell hi ha representats tots els estaments de la comunitat universitària, inclosos els estudiants.

El fet que s'hagi celebrat a la seu del Govern ha permès controlar l'accés de les persones a l'edifici. Per això, aquest matí diversos guàrdies de seguretat i Mossos han controlat l'entrada de l'edifici i no han permès l'entrada a una vintena d'estudiant que demanaven poder comparèixer davant del Consell de Govern.

Un dels punts de l'ordre del dia era la creació d'un Consell Assessor. Aquest nou òrgan havia estat objecte de crítica per part dels estudiants -que la setmana passada van protagonitzar una tancada de sis dies al rectorat de la UdG- que no consideraven que en temps de crisi s'haguessin de crear nous estaments. La rectora ha decidit retirar aquest punt de l'ordre del dia. "He vist que el desplegament d'aquest consell havia generat molts dubtes i preguntes i he preferit explicar-ho amb més calma i portar-ho a aprovació més endavant", ha explicat, sense concretar quan pensa desplegar-lo.

Aquest consell assessor ha d'estar format per exrectors, exalumnes i persones destacades de la societat gironina. Geli ha destacat que "de cap de les maneres" es pagarà a ningú per formar-ne part sinó que és considera una "qüestió honorífica" el fet de ser escollit per intergrar-lo. Aquest òrgan ha de ser de consulta per a la rectora en casos relacionats amb el finançament, la planificació acadèmica o la internacionalització de la universitat, entre d'altres.

Més hores de classe per als professors titulars

A conseqüència de l'aprovació del reial decret del 20 d'abril que fixa mesures urgents de racionalització de la despesa en l'àmbit educatiu, la UdG ha hagut d'aprovar que els professors titulars a temps complet facin més hores de classe.

Concretament, la mesura impulsada pel ministre d'Educació, José Ignacio Wert, estableix les hores de classe per als professors en relació a les hores que destinen a la recerca. És a dir, quantes més hores de recerca fa un professor, menys hores de classe ha d'impartir.

Segons el reial decret, els professors que tenen aprovats tres o quatre trams de recerca (un tram de recerca equival a sis anys d'investigació que ha hagut de ser avaluada positivament pel ministeri) hauran de fer 16 crèdits de classe per curs. Aquest és el màxim que estableix el reial decret i, en aquest cas, la UdG ha mantingut el nombre de crèdits màxim.

En cas de professors que tenen un tram de recerca aprovat -és a dir, que han fet sis anys de recerca i el ministeri l'ha donat per bona- hauran de fer 24 crèdits per curs. En aquest cas, la UdG ha suavitzat els criteris i determina que han de fer 22 crèdits de classe presencial i dos més a través d'altres activitats no presencials.

En el cas dels professors que no tenen cap tram de recerca aprovat, el decret determina que poden arribar a fer 32 crèdits per curs. En el cas dels professors de la UdG, com a màxim en faran 29 de presencials i tres més d'altres de no presencials. Segons Geli, han intentat "suavitzar" els criteris que la nova llei determina a través del reial decret per tal de "no perjudicar massa els professors de la UdG". Aquesta mesura afecta només als professors titulars -amb plaça- i no a la resta de tipologies de professors.

De mitjana, amb l'aplicació de la nova normativa, els professors funcionaris (que tenen plaça a la UdG) hauran de fer de mitja entre un i sis crèdits més el curs vinent. Un crèdit són deu hores de classe, a banda de la preparació i avaluació de l'assignatura. Aquest nou pla docent s'ha aprovat "per àmplia majoria", segons la rectora.
  • Geli, explica que hi havia el 'risc' que els estudiants evitessin que es fes el Consell de Govern © ACN
  • La rectora de la UdG detalla que han 'suavitzat' el reial decret © ACN