L'edat, el sexe i la comorbiditat, principals factors que determinen l'hospitalització per coronavirus

És una de les conclusions d’un informe de l’AQuAS

Un estudi de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) revela que l’edat, el sexe i la comorbiditat són els principals factors associats a l’hospitalització o a un pitjor pronòstic dels pacients amb coronavirusSARS-CoV-2 a Catalunya.

L’Informe sobre les característiques sociodemogràfiques, clíniques i els factors pronòstics dels pacients amb el diagnòstic de covid-19 ha analitzat els principals factors associats a l’hospitalització per aquesta malaltia en la població general i, en aquest sentit, n’ha assenyalat quatre.

Un dels factors és l’edat, amb una probabilitat tres vegades més elevada d’hospitalització a partir dels 65 anys respecte als de 15 a 44 anys. Un altre és el de presentar una elevada càrrega de morbiditat, amb una probabilitat de ser hospitalitzat de gairebé cinc vegades la de la població amb risc basal. Entre les patologies específiques amb més risc, cal destacar l’obesitat (27%), la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) (18%), la insuficiència cardíaca (20%) o els trastorns psiquiàtrics (11%). Un tercer factor és el de pertànyer a col·lectius especialment vulnerables, com són aquelles persones ingressades en una residència assistida o amb discapacitat intel·lectual. I finalment, assenyala que els homes tenen un 55% més de probabilitat d’ingressar que les dones.

L’estudi també ha analitzat els principals factors associats a la mort intrahospitalària i un d’aquests factors és l’edat. A partir dels 65 anys, la mortalitat es dispara respecte dels pacients ingressats de 15 a 44 anys. Així, els pacients de 65 a 74 anys tenen vuit vegades més probabilitat de morir;  els de 75 a 84 anys, 16 vegades i els majors de 84 fins a 20 vegades. Un altre factor és la càrrega de morbiditat: els pacients amb un nivell de morbiditat previ entre moderat i alt tenen més de dos a tres cops més probabilitat de morir que les persones amb menys morbiditat. Entre les patologies específiques, cal destacar la insuficiència renal crònica (30%), la insuficiència cardíaca (26%) o la diabetis (18%).

Per sexes, els homes tenen un 62% més de probabilitats de morir que les dones un cop han ingressat. I finalment, un quart factor és el de formar part de col·lectius especialment vulnerables, com són aquelles persones ingressades en una residència assistida o amb discapacitat intel·lectual greu.

Atenent a aquests resultats, l’informe conclou que es pot considerar que el grup vulnerable a presentar un augment del risc de ser hospitalitzat, patir complicacions o morir durant l’ingrés hospitalari seria aquell definit per ser major de 65 anys; presentar una càrrega de comorbiditat major o bé patir alguna patologia com diabetis mellitus, insuficiència cardíaca, MPOC, obesitat, insuficiència renal crònica, demència o trastorns psiquiàtrics greus; i finalment ser dels col·lectius especialment vulnerables com les persones amb antecedents de discapacitat intel·lectual greu i aquelles ingressades en una residència assistida (tant gent gran com discapacitats intel·lectuals).

L’estudi conclou que els models elaborats permeten poder estratificar la població, podent assignar aquests riscs a escala individual i ser d’utilitat en la presa de decisions tant d’actualitat com en futurs escenaris de rebrot.