El comitè tècnic de fosses comença a analitzar les peticions d'exhumació de cadàvers

Es demanen actuacions sobre quatre fosses a la demarcació de Girona

Per zones, set sol·licitants demanen actuacions sobre fosses situades a la demarcació de Barcelona; sis, al Camp de Tarragona; també sis, a la Catalunya Central; quatre, a la demarcació de Girona; set, a la de Lleida, i un, a l'Alt Pirineu. Un darrer sol·licitant demana actuacions a diverses fosses de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.

El comitè, previst a la Llei de fosses, té funcions consultives i d'assessorament sobre les actuacions previstes a la llei: localització, recuperació i identificació de restes de persones desaparegudes, i senyalització i dignificació dels llocs dels enterraments com a espais de memòria. La Llei sobre la localització i identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes, pionera a l'Estat, reconeix el dret dels familiars a obtenir informació sobre el destí dels seus parents desapareguts, a la dignificació i senyalització del lloc de l'enterrament i, si s'escau, a la recuperació de les restes.

L'objectiu és reconèixer la dignitat de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura i el dret de la societat a conèixer la veritat del passat, evitar que les fosses comunes caiguin en l'oblit i senyalitzar i dignificar els llocs dels enterraments per recuperar-los com a espais de memòria, recorda el Govern.