El Trueta comença a tancar les UCI provisionals i concentra els pacients a la nova unitat de crítics i semicrítics

Durant aquests dies s’està fent una neteja intensa de les dues UCI tancades

Dimecres de la setmana passada va ingressar el primer pacient a la unitat d’hospitalització que s’ha posat en marxa a la planta 9a B de l'Hospital Josep Trueta de Girona, una nova àrea de cures intensives i semiintensives permanent que acollirà exclusivament pacients amb covid-19. La posada en marxa d’aquesta unitat ha permès tancar dues de les UCI provisionals, la UCI 3, situada a l’Hospital de dia polivalent i endocrinològic, i la UCI 5 , situada a les urgències de pediatria.

La següent UCI que està previst buidar de pacients serà la 6, situada a la zona d’hospitalització de Pediatria. Durant la tarda d’ahir també es van traslladar a la Unitat de la 9a B els pacients semicrítics que ocupaven els llits de la Unitat d’Ictus situada a la Unitat Polivalent d’Alta Intensitat de Cures, fet que permetrà traslladar al seu espai original als pacients que han patit un ictus. 

Així, durant aquest matí la Unitat de crítics i semicrítics de la 9a B tenia ocupats 14 dels 28 llits disponibles. La posada en marxa d’aquesta unitat té per objectiu disposar d’una zona Covid de manera fixa i permanent a l’Hospital, guanyar llits de crítics i semicrítics i poder començar a buidar les UCI provisionals que s’han muntant, per anar recuperant la normalitat mica en mica, sempre i quan l’evolució de la pandèmia ho permeti.

Des de finals de la setmana passada i durant aquesta setmana es fa una neteja intensiva dels espais que havien servit d’UCI provisional. Avui ha començat l’activitat a l’Hospital de dia polivalent i endocrinològic on estan citats els primers pacients a fer-se tractaments, des que va començar la pandèmia i va obligar a convertir aquest espai en una unitat de crítics. L’activitat d’aquest espai també anirà incrementant de manera paulatina per mantenir les mesures de seguretat establertes. Durant les darreres setmanes, s’ha estat fent el 20% de tractaments, que es realitzaven a l’edifici ambulatori.

Reactivar paulatinament les consultes externes

Si l’evolució de la pandèmia ho permet, a partir del dia 4 de maig està previst poder començar a incrementar l’activitat presencial de Consultes Externes que s’havia vist reduïda a un 10% donat que només es feia aquella activitat que era inajornables i que s’havia de fer amb la presència del pacient. El fet de començar a activar l’activitat ambulatòria ha obligat el centre a prendre un seguit de precaucions per tal de poder garantir amb les mesures de protecció ordenades per les autoritats sanitàries.

Així, es preveu poder començar a recuperar fins a un 30% de l’activitat habitual de consultes externes, on normalment es feien unes 900 visites al dia. Així, s’estima que es visitaran presencialment unes 300 persones, que seran citades segons la necessitat que sigui visita presencial. Es continuaran prioritzant, com fins ara, les visites de manera telefònica i telemàtica en benefici de la seguretat del pacient.

Com a mesura per evitar aglomeracions a les sales d’espera i poder mantenir les distàncies de seguretat, també es demanarà als pacients que arribin a l’hora que els han citat, no abans, per tal d’estar el menys temps possible esperant. Una altra de les demandes és que no vinguin acompanyats i que portin una mascareta quirúrgica.  

El Comitè de seguiment de la covid-19 a l’Hospital Trueta es reuneix diàriament per valorar l’evolució de la pandèmia i prendre les decisions oportunes en cada moment. És per aquest motiu que la dinàmica assistencial del centre s’ajusta a la realitat del moment segons les necessitats que hi hagi.