ERC també s'oposa a la renovació dels partits judicials

Capdevila demanarà que s’elabori un pla d’inversions per a la implementació de les noves tecnologies als jutjats catalans

Un exemple és la possibilitat que s’apunta que els jutjats de Santa Coloma de Farners perdin l’àmbit penal i que aquest passi als de Girona. "Això suposaria desplaçar tots els usuaris de l’àmbit penal a aquesta ciutat amb el greuge que això significaria", ha dit la independentista.
 
En tot moment al document es parla d’agilització a partir de l’adaptació de l’administració de justícia a les noves tecnologies, facilitant i agilitzant els tràmits a la ciutadania. Per Esquerra, precisament aquesta possibilitat entra en contradicció amb les raons que es volen donar per a eliminar partits judicials, ja que l’aplicació de les noves tecnologies és un factor determinant per fer necessària la modificació física dels Partits Judicials.
 
Capdevila també, en la proposta de resolució, demana que es presenti un pla d’inversions per a la implementació de les noves tecnologies als jutjats catalans. "Això és l’element clau per a la millora de la justícia al segle XXI. Cal que el departament de Justícia posi tots els mitjans tècnics i econòmics per a fer possible la màxima eficiència amb l’aplicació de les noves tecnologies i no es pot caure en l’error d’eliminar la proximitat física d’aquesta amb els ciutadans".
 
ERC presentarà una bateria de preguntes, mocions als ajuntaments de les comarques afectades (Ripollès, Selva i Baix Empordà) i una Proposició no de Llei al Congrés dels diputats.