Palamós aprova un projecte per la millora i consolidació de les dunes de la platja de Castell

Tindrà un cost de 25.000 euros

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) impulsa un projecte per a la millora i consolidació de les dunes de la platja de Castell, un dels pocs àmbits litorals de la costa catalana que conserva l'estructura d'un espai natural compost per platja, duna i bosc.

Les actuacions que s'han realitzat fins ara en el sistema dunar de Castell no han permès una recuperació suficientment adequada d'aquest àmbit, tenint en compte que durant les èpoques de més afluència de persones en aquesta platja, molts d'aquests usuaris no han respectat la regulació d'accedir als sistemes dunars. D'aquesta manera el ritme de protecció s'alenteix i les dunes no es regeneren suficientment.

Projecte de millora i consolidació de les dunes

Aquest nou projecte ha de permetre la restauració amb garanties d'aquest sistema dunar, com a motor de biodiversitat de l'àmbit, com a element de valor paisatgístic i com a eina natural per a la conservació i retenció de la sorra de la platja. Amb aquest objectiu és previst poder confinar la zona de dunes amb tanca realitzada amb pals i corda. També s'instal·laran els sistemes anomenats "trampes de sorra", que permeten sedimentar l'arena i retenir-la per tal que la platja mantingui sempre un bon nivell de sorra en tot el seu àmbit.

El projecte també contempla la ubicació de passeres en les zones de pas mitjançant les quals es permeti el pas de les persones, evitant que els usuaris d'aquest àmbit surtin d'aquests itineraris, trepitjant i malmetent els espais dunars i interferint en el seu correcte desenvolupament. A banda no es descarta, més endavant, la ubicació de plantes autòctones, retiraran aquelles que son invasores.

Aquest projecte de millora i consolidació de les dunes de la platja de Castell va ser aprovat ahir en la sessió del ple municipal corresponent a aquest mes d'abril.

La Diputació de Girona ha estat l'encarregada de la redacció d'aquest projecte mitjançant les subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d'interès natural. Les tasques previstes dins aquest projecte tenen un cost aproximat de 25.000 euros dels quals també s'ha demanat que una part pugui ser aportada per la Diputació de Girona. És previst poder iniciar l'execució dels treballs durant aquest any 2020.