La DGAIA limita les sortides i visites dels centres de menors tutelats

Es controlaran les activitats i els proveïdors externs

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha dictat una instrucció per limitar les visites i sortides dels centres de menors tutelats a causa del coronavirus.
La instrucció, amb data de dijous passat, ordena limitar les visites i permisos de sortida dels familiars al centre, suspendre les excursions i sortides grupals a l'exterior, habilitar una única via d'accés al centre per controlar entrades i sortides i tenir un registre dels familiars i proveïdors externs per fer un seguiment més ràpid en cas de sospita de contagi. Se suspenen les activitats de personal extern als centres com voluntaris, estudiants en pràctiques o altres.
 
També es vol limitar les visites als centres o espais de visita d'infants i adolescents, els permisos de sortida amb familiars, que sempre han de complir els requisits de seguretat sanitària establerts. Així, es reforçaran els cartells informatius sobre higiene respiratòria i de mans, s'intensificarà la neteja dels espais comuns i lavabos amb sabó i lleixiu a l'1%, es netejaran periòdicament els espais de treball, i s'assegurarà que als lavabos hi hagi sabó, mocadors o tovalloles de paper d'un sol ús.

Mentre les escoles estiguin tancades, es recomana separar infants i adolescents en espais separats, tant en les activitats com al menjador. Tampoc poden compartir productes de neteja personal, roba o tovalloles, i es demana ventilar els espais comuns i les habitacions durant 10 minuts tres cops al dia. En canvi, es podran realitzar activitats de lleure en espais oberts no massificats i prop del centre, sense utilitzar transport públic.

Si algun infant o adolescent presenta els símptomes del covid-19, serà aïllat preventivament en una habitació individual i es contactarà amb el 061 o el CAP de referència. Si es confirma la infecció, serà aïllat al centre o en un altre lloc si no és possible al centre habitual.

Pel que fa als treballadors, es protegiran especialment les persones sensibles com embarassades o amb patologies cròniques cardíaques i respiratòries o immunodeprimides. A més, es recomana que aquestes persones no facin activitats directes amb els menors.

El sindicat UGT ha plantejat al Departament d'Afers Socials diversos dubtes sobre aquesta instrucció i creu que algunes recomanacions són de difícil compliment.