El PSC de Salt demana la regularització dels patinets elèctrics al municipi

Reclamen la redacció d'una ordenança

El PSC de Salt demanarà dilluns al ple ordinari que el govern elabori en el termini màxim d’un any, una ordenança municipal en coherència amb el codi de circulació i altres normatives vigents, que estableixi els espais i el mode de circulació dels VMP. Considerant, si s’escau, les modificacions de l’ordenança municipal de circulació i/o l’ordenança de convivència ciutadana i via pública, amb una previsió de sancions per possibles infraccions, seguint les recomanacions de la DGT 16V/-124.

Joan Martín, portaveu dels socialistes, ha explicat que “la DGT i l’AMB han proposat uns criteris de catalogació i una normativa que deixa en mans dels ajuntaments el seu desenvolupament. Encara que és legal circular amb patinets elèctrics en totes les seves modalitats, la realitat és que es poden produir certes il·legalitats, alegalitats o, si més no, buits legals si només s'aplica a l’ús d’aquests vehicles a l'actual normativa de la DGT”.

“Determinats articles de l’Ordenança Municipal de Circulació i l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Via Pública podrien recollir algunes de les casuístiques a què fem referència, però el fenomen és complex, està en ple desenvolupament i cal una reflexió en profunditat sobre el mateix. En aquest sentit, durant la passada legislatura i a instància del grup socialista es va crear la Taula de Mobilitat amb la intenció, entre d’altres, de treballar per la regulació sobre VMP i si esqueia proposar una nova ordenança” ha volgut posar en relleu el regidor socialista.

Els socialistes creuen que la nova realitat que hi ha als carrers i places de la vila ha de comptar amb una regulació específica per a aquest tipus de vehicles, de tal manera que es faciliti la convivència entre les diferents modalitats de transport. Els punts d’acord de la moció que els socialistes defensaran el dilluns també demanen convocar la Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de Salt i els tècnics de les àrees implicades per adequar un Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible; dur a terme campanyes d’informació, formació i sensibilització dirigides tant a usuaris com a Policia Local per tal d’estimular l’ús dels vehicles de Mobilitat Personal de forma respectuosa i responsable, a fi d’afavorir la bona convivència entre vianants, bicis, VMP i vehicles de motor; i donar trasllat a les Associacions i Federació de comerciants de Salt, als centres educatius i a les Associacions veïnals del municipi.