Més de 10.800 estudiants gironins aprendran a escollir carrera i professió superant els tòpics sexistes

Actualment algunes carreres estan protagonitzades bàsicament per dones i moltes d'altres com les enginyeries per homes

El projecte és una eina perquè els centres, tant a l'ESO, FP o batxillerat, puguin treballar l'orientació laboral dels alumnes sense biaixos de sexe, molts dels quals encara estan presents en la societat ja sigui per tradició, repetició o per rols adquirits. Això ha fet que algunes carreres estiguin protagonitzades bàsicament per les dones i, en canvi, en els estudis més tècnics, la formació professional més mecànica o les enginyeries siguin territori eminentment masculí.

En el marc de l'Expojove 2010, la Generalitat ha volgut fer arribar aquesta informació als alumnes que han assistit a la fira. I no només això, sinó que ha repartit els materials a més d'un centenar de centres per tal que els puguin treballar amb els seus professors. 'Volem que els joves prenguin consciència de què hi ha rols que limiten les seves decisions i que puguin trencar amb aquests estereotips', va afirmar la subdirectora general de Programes d'Igualtat entre Dones i Homes en el Treball del Departament de Treball, Mònica Geronés.

Entre els materials que s'han enviat als centres hi ha jocs de rol, de cartes i d'altres activitats que ajuden als joves a adonar-se dels 'tòpics' que encara envolten l'elecció d'uns estudis o una formació professional. Per exemple, entre els materials hi ha un joc de veritat o fals on cada carta té un tòpic -com per exemple que els nois són millors en matemàtiques i ciències o que a les noies els interessa menys que als nois la tecnologia – i els alumnes han de dir si és veritat o fals.

El joc principal consisteix en què l'alumnat s'imagini que acaba d'arribar a una illa deserta i que caldrà organitzar-se per crear una nova societat per sobreviure durant un temps. L'alumnat haurà de fer una distribució dels rols a assumir i necessitats a cobrir en qualsevol situació. 'L'objectiu és que s'adonin que cal construir una societat més equilibrada i igualitària, on es pugui aprofitar plenament el talent de nois i noies', va detallar Geronés.

Geronés ha aportat dades que exemplifiquen que encara existeix una divisió entre homes i dones a l'hora d'escollir estudis. Per exemple, als centres universitaris de tot l'Estat el 54% de les persones matriculades són dones. D'aquestes el 74% es concentra en Ciències de la salut, el 63% en Ciències socials i jurídiques, el 62% en Humanitats, el 59% en Ciències experimentals i només el 27% en carreres tècniques.