El nou Passeig Marítim de Platja d'Aro estarà elevat per damunt la platja i costarà 1,8 MEUR

En alguns trams s'accedirà a la sorra a través de rampes o escales

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha presentat avui el projecte de reforma de 500 metres de l’extrem sud del Passeig Marítim, el tram més perjudicat després del temporal Gloria, tant en superfície -enllumenat, llosa, paviment, mobiliari i serveis- com en redistribució de la sorra de la platja. L’inici de les obres està previst per al mes d’abril d’enguany amb la voluntat que estigui enllestit just abans de l’estiu, i s’hi invertirà gairebé 1’8 milions d’euros (MEUR).

Aquestes obres, compreses entre l’Avinguda Reina Fabiola i el Passeig Ridaura comptarà amb la instal·lació d’un mur de rocalla amb prou profunditat perquè la seva base estigui per sota de nivell del mar, per evitar justament que un futur es pugui descalçar de nou al passeig (com si fos un espigó però platja endins). Simultàniament, es redistribuirà la sorra de la platja, conjuntament amb noves aportacions procedents de l’interior de mar de la zona de la desembocadura del Ridaura, per poder tornar a connectar directament el passeig amb la platja, si bé també es contempla la instal·lació d’accessos amb escales i rampes per superar, si s’escau, el diferencial d’alçada en algun punt o davant futurs moviments naturals de la sorra.

Els canvis

La intervenció suposarà en paral·lel una reducció variable segons el tram d’entre 3, 5 o 7 metres d’amplada del Passeig Marítim en relació al seu estat original: una reforma que ofereix la possibilitat de realitzar de manera més eficient el soterrament d’instal·lacions de serveis a la base de la zona per a vianants, enlloc de la sota la sorra de la platja, on els efectes del temporal ha provocat la desaparició de les rases existent i també del cablejat elèctric. Simultàniament s’aprofitarà aquesta circumstància per retirar progressivament les gran faroles instal·lades fins ara sobre la sorra de la platja (que es podrà il·luminar igualment, però des de la zona per a vianants), amb la voluntat de configurar la platja des d’una òptica més naturalitzada. Alhora també obre la porta a l’Ajuntament -administració responsable de les instal·lacions, però també del manteniment del passeig- de definir d’una banda, com ha de ser la nova capa superior del Passeig Marítim (per exemple fent-la més llista i transitable), quins han de ser els nous elements de mobiliari urbà i d’enjardinament; i com es configura l’ocupació temporal del mateix amb les terrasses dels establiments hotelers i de restauració. Una intervenció de detall que necessita també d’una mirada ciutadana que es vehicularà mitjançant una audiència pública, oberta a tothom durant la primera quinzena de març a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, on s’exposarà la nova proposta tècnica general i s’obriran espais de reflexió i participació.

Aquesta intervenció també marcarà el camí de futur del nou tram de Passeig Marítim que s’ha de construir, encara més al sud, per enllaçar l’actual fins a Port d’Aro -i que inclou la instal·lació d’una passera per superar el riu Ridaura-; però també de les pròximes reformes del passeig en la seva besant nord, en un pla plurianual d’intervenció i inversió. Simultàniament, esdevindrà l’oportunitat per aprofundir en les propostes recollides en l’Estudi Integral de les Platges i en l’Ordenança Municipal d’Ocupació del Passeig Marítim.

Temporal Gloria

Els efectes del temporal han posat de manifest la marca de suport estructural en la base d’un passeig construït en diverses fases entre 1985 i 1990, directament sobre la sorra que abans arribava a tocar dels edificis o les seves voreres o petites terrasses. Ara la força de l’onatge ha descalçat la base sorrenca i ha provocat l’ensorrament o desaparició de la primera línia de llosa i dels escalons d’accés a la sorra, alhora que ha provocat que el tram més afectat sigui ara un voladiu sobre una platja que en paral·lel ha reduït entre 3 i 5 metres la seva alçada, fent inviable l’accés directe entre el passeig i la zona de bany. El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha proposat el projecte -que l’Ajuntament ha acceptat via decret- per aportar- hi un milió d’euros en tant que l’espai és Domini Públic Marítim-Terrestre; i el consistori els 750.000 euros que ja tenia previstos inicialment per al nou sistema d’enllumenat públic del passeig, però que ara invertirà des d’una nova perspectiva. Alhora l’Ajuntament ja hi ha destinat uns 45.000 euros en actuacions i neteja d’urgència i retirada de la sorra que s’hi havia acumulat.