El comerç electrònic: quins tipus hi ha i principals estadístiques de el sector

Descobreix com funciona i qui en fa ús

En els últims anys el concepte de comerç electrònic o ecommerce ha anat guanyant protagonisme, tant a nivell empresarial com entre els mateixos ciutadans o consumidors. Comprar per Internet ja forma part del dia a dia de milions de persones, però el comerç electrònic és encara un món per descobrir per a bona part de la població.

I és que no resulta senzill saber què és exactament això de l'ecommerce si ningú t'ho ha explicat fins al moment. Així que, per resoldre tots els teus dubtes sobre aquest nou concepte, t'ho expliquem a continuació.

Què és el comerç electrònic?

La definició d'ecommerce més popular i estesa és la que afirma que el comerç electrònic "és la compravenda i distribució de béns i serveis a través d'Internet". És, en definitiva, un nou suport en què se sustenta l'activitat comercial 24 hores a el dia tots els dies de l'any. El comprador online pot consultar productes o serveis com si estigués en una botiga física i conèixer les seves qualitats i característiques, amb l'únic inconvenient que no pot tocar o veure els productes en primera persona.

El comerç electrònic va començar a gestar en els any 90 de segle XX quan alguns dels gegants que avui coneixem, com Ebay o Amazon, van començar la seva marxa. Va ser ja amb l'entrada de segle XXI quan va començar a fer-se popular davant el creixent nombre d'usuaris que van començar a tenir ordinadors amb connexió a Internet a casa seva. A dia d'avui, el comerç electrònic es realitza a través de múltiples canals, fins i tot a través d'apps per al mòbil, i es tracta d'un sector en constant creixement.

Models de comerç electrònic més comuns

Dins el concepte ecommerce s'engloben multitud de models de negoci diferents, que són els que es mostren a continuació:

B2B

És el comerç electrònic que es dóna entre dues empreses, és a dir, d'empresa que ven a empresa que compra. Dins d'aquest tipus de negocis en línia es troben els majoristes que venen a botigues o negocis minoristes a preus reduïts, com és el cas de l'gegant Alibaba, on compten amb proveïdors que venen a altres negocis.

B2C

És potser el model de negoci més comú, ja que és d'empresa a consumidor particular. Les empreses creen les seves botigues en línia per vendre a un nombre de consumidors més gran i així ampliar les seves possibilitats de creixement. Hi ha multitud d'exemples de negocis B2C, com poden ser Amazon o Walmart.

C2C

Aquest model de ecommerce és el que va de consumidor a consumidor. Principalment es tracta de compravenda de productes o serveis entre particulars a través de marketplaces o d'anuncis de classificats, encara que també s'inclou la compravenda de segona mà. El marketplace de Facebook o Craiglist són alguns exemples de llocs web en els quals el C2C forma part del seu model de negoci.

C2B

Aquest model de ecommerce consisteix a consumidors o particulars que venen els seus productes o serveis a empreses o negocis. Per exemple, podem incloure la venda de fotografies a empreses a través de bancs d'imatges o un aficionat a l'art que vengui els seus quadres a empreses que necessiten decorar els seus espais. És potser el menys conegut però també compta amb multitud d'intercanvis comercials.

Algunes estadístiques d'ecommerce al món

Per fer-se una idea de l'abast que el comerç electrònic està aconseguint arreu del món és important donar a conèixer algunes estadístiques que reflecteixen la seva magnitud. Per exemple, segons les últimes dades de compra anuals dels Estats Units publicats per Business Insider, els millennials gasten una mitjana de 2000 dòlars a l'any en compres realitzades a través d'Internet, sent la generació que realitza una despesa més gran en línia.

Una altra dada aclaridor, segons el Global retail ecommerce sals 2014-2023, és que per a aquest any 2020 s'estima que a tot el món les vendes realitzades a través d'ecommerce abast l'estratosfèrica xifra de 4,058 bilions de dòlars, nou rècord anual. Això demostra que el potencial de creixement de l'ecommerce segueix sent molt elevat i que el sostre anual de vendes per assolir encara està molt lluny.

També és important destacar l'augment en el nombre de compradors. Als Estats Units, amb una població que supera lleugerament els 300 milions d'habitants, hi ha al menys 224 milions de compradors en línia, una xifra que suposa que 3 de cada 4 ciutadans nord-americans compren a través d'Internet segons dades de l'Statista Research Department.

Com es pot apreciar, el comerç electrònic és en l'actualitat un mercat amb un gran futur per davant i en el qual participen cada vegada més empreses en cada un dels models de negoci. Sens dubte, un mercat global que permet fins i tot a les PIMES accedir a milions de clients de tot el món.