Frit Ravich inverteix 15 milions en un nou centre logístic

El president de la Generalitat, Artur Mas, ha col·locat avui la primera pedra

L’empresa compta amb una plantilla de 734 treballadors i no ha deixat de créixer els últims anys fins assolir una facturació de 134 milions d’euros el 2011, un 10% més que el 2010. Per aquest motiu ara afronta la construcció del nou centre logístic dins la reestructuració tant de la seva capacitat de producció com logística. Quan entri en funcionament el nou edifici, les oficines centrals s’hi traslladaran i, l’espai que deixarà lliure la logística, permetrà reestructurar la producció de l’empresa a l’actual seu per a fer-la més eficient.

El nou centre logístic suposarà multiplicar gairebé per dos la superfície actual, ja que la seu central de Frit Ravich fa 22.400 m2 construïts, dels quals 9.400 m2 són de fàbrica i 13.000 m2 de magatzem. Les noves instal·lacions tindran una superfície de 18.700 m2 i estaran totalment automatitzades de manera que permetran preparar gairebé 8.000 comandes al dia per donar cobertura a tot el mercat espanyol. El magatzem actual té capacitat per preparar 4.000 comandes al dia, el 85% de les quals es lliura en 24 hores i el 15% restant, en 48 hores.

La directora general de Frit Ravich, Judith Viader, ha explicat que la construcció del nou centre logístic, que forma part d’un pla estratègic per a 5 anys, “permetrà assolir el creixement previst, atendre més punts de venda i racionalitzar els diferents processos perquè, un cop estigui enllestit, alliberarem espai a la part productiva de les instal·lacions actuals, reestructurant la producció i fent-la més eficient”.

Una planta sostenible amb un mur verd

El que s’ha buscat a l’hora de dissenyar el nou edifici és que sigui molt versàtil perquè els espais es puguin reconvertir i adaptar-se a les necessitats de creixement de l’empresa. Els criteris arquitectònics s’han centrat en crear un element distintiu tant pel que fa a la funcionalitat com a la qualitat ambiental, buscant la relació amb l’exterior gràcies a la il·luminació natural i les vistes a un entorn natural protegit. És en aquesta línia que el 90% de l’edifici actua com una caixa diàfana que permet la transició entre les àrees d’admissió, magatzem i expedicions.

Totes les estances interiors gaudiran de llum natural, excepte el nucli de serveis, i el control de la incidència del sol sobre les obertures s’efectuarà mitjançant un mur verd situat a l’accés principal i mitjançant una doble pell de xapa perforada que projectarà ombra a l’interior. Al mur verd se li assigna una gran càrrega d’ecoeficiència ja que servirà per controlar la temperatura i per reduir el consum de CO2 de l’edifici. Aquest mur també s’incorpora al tractament d’aigües grises ja que permet reutilitzar-les per a les cisternes dels WC i per al reg de les zones enjardinades. Les mesures ambientals que s’han adoptat tenen per objectiu reduir al màxim el consum de recursos naturals. Busquen, en definitiva, l’estalvi energètic, la generació d’energia i el tractament i reutilització de les aigües residuals i pluvials. A més del mur verd a l’accés principal també hi haurà una coberta verda sobre l’edifici d’oficines que actuarà d’aïllament tèrmic suplementari i reduirà les emissions de CO2. També destaca la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la col·locació de proteccions solars fixes davant de les parts vidriades.

Aquest centre logístic d’emmagatzematge i preparació de comandes també té associat un edifici d’oficines corporatives. Tot plegat està situat en una parcel·la de 76.868 m2 que també compta amb 231 places d’aparcament i una zona arbrada amb prop de 400 arbres.